PhD Student

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 31, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
LA24 - Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
master bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

We verwelkomen kandidaturen voor een voltijdse aanstelling als doctoraatsstudent binnen de Onderzoeksgroep Sustainable Systems Engineering (STEN) van de vakgroep Groene Chemie en Technologie, faculteit bio-ingenieurswetenschappen, UGent. De doctoraatstudent zal in een bursaalstatuut worden aangesteld op het project “Sustainable Marine Ecosystem Services (SUMES)”.

Een korte samenvatting van het SUMES project:

Een grote uitdaging vandaag de dag is het duurzaam beheer en gebruik van het mariene milieu, vooral omdat de menselijke activiteiten toenemen en diversifiëren. Het wordt waardevol voor bedrijven om de milieubelasting te begrijpen en te meten die gepaard gaat met hun operationele activiteiten (aanleggen van windmolenparken, aquacultuur, innovatieve kustbeschermingssystemen …) die ecosysteemdiensten leveren aan de samenleving, zodat ze hun ontwerp, technologieën, enz. kunnen aanpassen in de richting van een duurzamer bedrijf, wat hen een concurrentievoordeel oplevert. Op dit moment is er echter geen alomvattende beoordelingsmethode voor duurzaamheid beschikbaar om zowel de positieve als de negatieve effecten van menselijke activiteiten op zee te meten en te kwantificeren. Het SUMES-project van de Blauwe Cluster (https://www.blauwecluster.be/) heeft daarom tot doel een uitgebreid model te ontwikkelen om de impact van door de mens veroorzaakte veranderingen op het mariene ecosysteem en daarbuiten te beoordelen. Het model onderzoekt de structuur (bv. biodiversiteit) en functie (bv. voedselketens, biogeochemie) van het mariene ecosysteem, zijn capaciteit om goederen en diensten te leveren (bv. koolstofvastlegging) en het effect van activiteiten op eerdergenoemde aspecten. Het model integreert methoden en indicatoren voor ecosysteemdiensten, risicobeoordeling en levenscyclusanalyse, die zullen worden geaggregeerd op het niveau van 'eindpunten' of 'beschermingsgebieden', en dient daarom als beslissingsondersteunend model. Het model zal gebaseerd zijn op case studies in de Noordzee in samenwerking met Vlaamse bedrijven,

Jouw takenpakket zal zich voornamelijk toespitsen of de selectie en kwantificatie van levenscyclusindicatoren en de koppeling (aggregatie) met indicatoren vanuit risicoanalyse en ecosysteemdiensten, en dit voor bepaalde case studies, geselecteerd in overleg met de bedrijven uit de gebruikersgroep (bv. DEME, Colruyt, Vlaamse Visveiling). Een nauwe samenwerking met Universiteit Antwerpen (ecosysteemdienten expertise), VLIZ (marine data en knowhow), en onderzoeksgroep Ghentoxlab, UGent (risicoanalyse expertise) is vereist.

Functieprofiel

Kandidaten worden verwacht een ingenieursachtergrond te hebben en/of affiniteit met duurzaamheidsanalyse methodes zoals levenscyclusanalyse. Voor dit project zoeken we iemand die kritisch en analytisch aangelegd is en zin voor initiatief heeft. Affiniteit met het marine milieu is een pluspunt.

Andere profieleisen:

  • Je bent houder van een diploma van master in de bio-ingenieurswetenschappen, of gelijkwaardig.
  • Je hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek om een doctoraatstitel te behalen.
  • Je beschikt over goede schrijf- en presentatievaardigheden.
  • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke beheersing van academisch Nederlands en Engels.
  • Pluspunt: Je hebt ervaring met het uitvoeren van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek en met het zelfstandig verzamelen van data.

Solliciteren

Gelieve een email te sturen, niet later dan 31 juli 2020, naar:

• Prof. Dr. ir. Jo Dewulf ( EN

• Dr. ir. Sue Ellen Taelman ()

Het onderwerp van de mail moet volgende titel bevatten: ‘Sollicitatie SUMES’.

Volgende documenten moeten in bijlage aanwezig zijn: Motivatiebrief, CV, een kopie van het hoogste diploma en een overzicht van de studieresultaten.

Studenten die afstuderen in Juli 2020 zijn welkom om te solliciteren.

Selectieprocedure:

• Onderzoek van bijlages (CV, motivatiebrief)

• Selectie interviews

Voorziene startdatum doctoraatspositie: 1 oktober 2020.

U wordt aangeworven op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn bepalend, ongeacht geslacht, religie, etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of enige handicap.

Voor meer informatie over de inhoud van deze positie en het SUMES project, contacteer:

Dr. ir. Sue Ellen Taelman - Tel. +32 (0)9 264 58 71 –