Postdoc wetenschappelijk medewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Jan 20, 2020 16:14
Vakgroep/directie/dienst
WE11 - Vakgroep Biologie
Personeelscategorie
Postdoctoraal wetenschappelijk medewerker groep 3
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
PhD in Biologie, Geologie, Geografie of gelijkgesteld
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Geavanceerd project-gebonden onderzoek over de post-glaciale klimaatgeschiedenis van Afrika aan de hand van het natuurlijk archief opgeslagen in meer-sedimenten, en kennisoverdracht in deze materie naar jonge wetenschappers (MSc, PhD) door middel van training in diverse methodes van geologische, geochemische en biologische analyse van die meersediment-archieven alsook hun datering. Regionale integratie van de bekomen reconstructies met inachtname van de mechanismen van tropische klimaatdynamiek op de relevante tijdschalen, en hoe die mechanismen expressie vinden in klimaatmodel-simulaties.

Functieprofiel

Je bent houder van het diploma van PhD in Biologie, Geologie, Geografie of in een vakgebied dat door de evaluatiecommissie als gelijkwaardig en relevant wordt beschouwd. Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie moet een NARIC gelijkwaardigheidsattest kunnen worden voorgelegd. Aan deze diploma-voorwaarden moet voldaan zijn op de datum van indiensttreding, voorzien op 01/02/2020 of zo spoedig mogelijk daarna.

Je hebt geavanceerde expertise in de analyse en interpretatie van meersediment-archieven uit dynamische en bij voorkeur tropische milieus, aantoonbaar aan de hand van meerdere internationale publicaties als eerste of corresponderend auteur. Expertise met meerdere verschillende analyse-methodes, zowel van geologische/geochemische als biologische aard, strekt tot aanbeveling.

Je hebt expertise of interesse in processen van tropische klimaatdynamiek op de relevante tijdschaal, en ambitie om output van klimaatmodellen te betrekken in de interpretatie van de klimaatreconstructies bekomen door het eigen onderzoek.

Je hebt ervaring als mentor en/of begeleider van MSc of PhD studenten in ditzelfde of verwante onderzoeksdomein(en), aantoonbaar door co-auteurschap op de publicaties van die studenten.

Solliciteren

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment en tot de bovenvermelde uiterste inschrijvingsdatum, en omvat een volledig CV, diploma's en een motivatiebrief. Laattijdige sollicitaties of sollicitaties die via andere kanalen zijn bezorgd worden niet aanvaard. Selectie gebeurt op basis van vergelijkende evaluatie van de ontvangen dossiers, zo nodig aangevuld met een persoonlijk interview waarin bijkomend naar expertise en motivatie zal worden gepeild.