Postdoc wetenschappelijk medewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 20, 2019 23:59
Vakgroep/directie/dienst
LA22 - Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Personeelscategorie
Postdoctoraal wetenschappelijk medewerker groep 3
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
PhD in Bioscience engineerinf of gelijkwaardig
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

In het kader van het LA traject “De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee” zoeken we een PostDoc voor de periode van okt tot dec 2019 (3 maanden). Hierbij een overzicht van de deeltaken:

  1. bloed-, pens- en speekselstaalnames in een dierproef met melkvee tijdens de transitieperiode
  2. specifieke analysetechnieken gerelateerd met merkers voor oxidatieve status (glutathion, malondialdehyde, super oxide dismutase activiteit)
  3. verwerking van de resultaten die uit 1/ en 2/ voortkomen
  4. instaan voor de begeleiding van doctoraatsstudenten en technici die aan deze proef meewerken Het is hierbij essentieel dat dit gebeurt door een post-doctorale onderzoeker met ervaring in de coördinatie van een dierproef van een dergelijke omvang.

Functieprofiel

De kandidaat dient onmiddellijk inzetbaar te zijn voor het uitvoeren van de omschreven opdracht. Dit impliceert een gedegen ervaring met het experimenteel werk zoals hierboven beschreven en een bewezen expertise in de interpretatie van data die uit dergelijk experimenteel werk gegenereerd wordt. De kandidaat heeft ervaring met het coördineren van praktische proeven en met het begeleiden van meerdere mensen tegelijk. De kandidaat beheerst de Nederlandse taal (om een vlotte samenwerking met de andere medewerkers aan de proef te garanderen).

Solliciteren

E-mail met CV en motivatiebrief naar Veerle.fievez@ugent.be voor 20 september 2019