Postdoctoraal onderzoeker

Uiterste inschrijvingsdatum
Mar 08, 2019 17:00
Vakgroep/directie/dienst
PP09 - Vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
PhD in de Psychologie (diverse disciplines komen in aanmerking zoals bedrijfs-, klinische en experimentele psychologie) of aanverwante wetenschappen, zoals de Pedagogie, Sociologie of Economie.
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Vacatures Edistools-project
Het Edistools-project is een grootschalig toegepast en fundamenteel onderzoeksproject dat focust op het ontwikkelen van instrumenten om etnische discriminatie te meten, te begrijpen en te reduceren in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk. Het project wordt gefinancierd door het FWO (SBO) en wordt geleid door een interdisciplinair team van professoren verbonden aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel en ondersteund door een groep van bijna 30 stakeholders uit de voornoemde maatschappelijke domeinen. Voor dit project zoeken we 4 doctoraatsonderzoekers en 2 postdoctorale onderzoekers voor indiensttreding tegen ten laatste september of oktober 2019;

Postdoctoraal onderzoeker (UGent)

Hoofdpromotor: Prof dr. Eva Derous

Kerntaken postdoctoraal onderzoeker:

 • Ontwikkelen en valideren van psychologische testen (m.n., een domein-generieke situationele beoordelingstest en een impliciete associatietest) voor het meten van cross-culturele attitudes en persoonlijkheidskenmerken;
 • Coördineren en actief ondersteunen van de validering van deze psychologische testen in de vier onderzoekdomeinen, nl. gezondheidszorg, huisvestiging, onderwijs en werk;
 • Organiseren en opvolgen van meetings met zowel onderzoekers (4 PhD-studenten, 6 promotoren) als stakeholders/practitioners uit deze vier onderzoekdomeinen;
 • Mee helpen ontwikkelen van een trainingsinstrument (focus: attitudes/ persoonlijkheidskenmerken) dat beleidsmakers uit de vier onderzoekdomeinen kunnen gebruiken om etnische discriminatie te meten en reduceren;
 • Actief zoeken naar opportuniteiten om onderzoek in de verschillende domeinen te integreren;
 • Mee uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke output m.b.t. dit project in de vier onderzoekdomeinen;
 • Mee uitschrijven van nieuwe onderzoeksvoorstellen die voortbouwen op het Edistools-project;
 • Adequaat functioneren in een onderzoeksgroep (CESSMIR en CUDOS) alsook de Vakgroep Bedrijfspsychologie, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de UGent met het vervullen van de daarbij horende taken (zoals het geven van onderzoekseminaries).

Functieprofiel

 • U bezit bij aanwerving een PhD in de Psychologie (diverse disciplines komen in aanmerking zoals bedrijfs-, klinische en experimentele psychologie) of aanverwante wetenschappen, zoals de Pedagogie, Sociologie of Economie;
 • U hebt specifieke kennis van en bij voorkeur ook ervaring in het ontwikkelen en valideren van psychologische testen, in het bijzonder voor het –expliciet/impliciet– meten van (cross-culturele) attitudes en persoonlijkheidskenmerken;
 • U hebt bijzondere interesse in het uitvoeren van onderzoek naar discriminatie en/of etnische relaties en kennis van relevante (psychologische/sociologische/economische) theorieën, gedragsmodellen en meetinstrumenten;
 • U hebt goede kennis van zowel statistische softwarepakketten als specifieke softwarepakketten (bijv. Inquisit) voor het ontwikkelen en valideren van cognitieve reactietaken (zoals impliciete associatietests) die online afgenomen zullen worden of bent bereid en in staat zich deze softwarepakketten op korte tijd eigen te maken;
 • U hebt een interesse in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek en staat open voor verschillende disciplinaire (theoretische en methodologische) benaderingen;
 • U kunt autonoom, gestructureerd en resultaatgericht werken en respecteert deadlines en afspraken;
 • U kunt zowel individueel als in groep functioneren in het vervullen van uw rol en hebt een loyale en open ingesteldheid;
 • U bent vloeiend in het Nederlands en het Engels;
 • U beschikt over een vlotte academische pen;
 • U bent (zelf-)kritisch ingesteld;
 • U begeleidt graag mensen en kunt hun daarbij goed motiveren, adviseren en inspireren. U heeft bij voorkeur (niet verplicht) ervaring in het begeleiden van onderzoekers en werd daarin positief beoordeeld.

 

Wat bieden wij u aan?

 • Een voltijds contract van 4 jaar (afhankelijk van opgebouwde anciënniteit) aan de Universiteit Gent;
 • De mogelijkheid om verder academisch werk uit te voeren, met een accent op onderzoeks-begeleiding en uitvoering en (beperkte) onderwijs en dienstverlening;
 • Een stimulerende werkomgeving, bestaande uit een groep jonge, dynamische en gemotiveerde doctoraatsonderzoekers uit de onderzoeksgroepen CuDOS en CESSMIR en de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids-en Organisatiepsychologie;
 • Sterke begeleiding in het uitvoeren van uw taken door een gemotiveerde groep van promotoren;
 • Mogelijkheid tot (mits afspraak) flexibel werken/thuiswerken.

Solliciteren

 • Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Eva Derous (), ten laatste op 8 maart 2019:
 1. een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en de functiebeschrijving en het functieprofiel van de vacature anderzijds;
 2. een curriculum vitae; en
 3. elektronische versies van uw drie belangrijkste publicaties (of aanvaard voor publicatie);
 • In de laatste twee weken van maart 2019, na dossierselectie, een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een jobgesprek en participatie aan enkele specifieke tests;
 • We mikken op een indiensttreding tegen ten laatste september of oktober 2019 (maar vroeger is ook mogelijk);
 • Voor vragen m.b.t. deze vacature of de sollicitatieprocedure, gelieve contact op te nemen met .