Postdoctoraal onderzoeker

Uiterste inschrijvingsdatum
Mar 08, 2019 17:00
Vakgroep/directie/dienst
PS04 - Vakgroep Sociologie
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
PhD in de Sociologie of aanverwante wetenschappen, zoals Antropologie, Economie, Gezondheidswetenschappen, Onderwijskunde en Psychologie.
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Vacatures Edistools-project

Het Edistools-project is een grootschalig toegepast en fundamenteel onderzoeksproject dat focust op het ontwikkelen van instrumenten om etnische discriminatie te meten, te begrijpen en te reduceren in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk. Het project wordt gefinancierd door het FWO (SBO) en wordt geleid door een interdisciplinair team van professoren verbonden aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel en ondersteund door een groep van bijna 30 stakeholders uit de voornoemde maatschappelijke domeinen. Voor dit project zoeken we 4 doctoraatsonderzoekers en 2 postdoctorale onderzoekers voor indiensttreding tegen ten laatste september of oktober 2019:

Postdoctoraal onderzoeker (UGent)
Hoofdpromotor: Prof dr. Peter Stevens

Kerntaken postdoctoraal onderzoeker:

 • Dagdagelijkse coördinatie van onderzoeks- en valideringsactiviteiten van het onderzoeksteam, bestaande uit 4 doctoraatsonderzoekers, 6 promotoren en een 30 tal stakeholders uit de domeinen gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en werk;
 • Organiseren en opvolgen van meetings met onderzoekers enerzijds en de stakeholders anderzijds;
 • Inhoudelijk bijdragen tot de ontwikkeling van de website en meer algemeen het mee helpen verzorgen van de publieke communicatie rond het Edistools-project;
 • Actief zoeken naar opportuniteiten om onderzoek in de verschillende domeinen sterker te integreren;
 • Mee uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke en populariserende output m.b.t. dit project; 
 • Mee uitschrijven van nieuwe onderzoeksvoorstellen die voortbouwen op het Edistools-project;
 • Adequaat functioneren in een onderzoeksgroep (CESSMIR en CUDOS) en vakgroep (Sociologie) en de daarbij horende taken vervullen (wat o.a. impliceert dat 1 vak wordt gedoceerd in de opleiding sociologie / academiejaar).

Functieprofiel

 • U bezit bij aanwerving een PhD in de Sociologie of aanverwante wetenschappen, zoals Antropologie, Economie, Gezondheidswetenschappen, Onderwijskunde en Psychologie;
 • U hebt bewezen eigen onderzoek te kunnen publiceren in toonaangevende tijdschriften en/of uitgeverijen;
 • U hebt een uitgesproken interesse en bij voorkeur ervaring in het uitvoeren van onderzoek naar discriminatie en/of etnische relaties;
 • U staat open voor het toepassen van verschillende disciplinaire (theoretische en methodologische) benaderingen;
 • U hebt een interesse in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek;
 • U kunt autonoom , gestructureerd en resultaatgericht werken en respecteert deadlines en afspraken;
 • U kunt zowel individueel als in groep functioneren in het vervullen van uw rol en hebt een loyale en open ingesteldheid;
 • U bent vloeiend in het Nederlands en het Engels;
 • U beschikt over een vlotte academische pen;
 • U bent (zelf-)kritisch ingesteld;
 • U begeleidt graag mensen en kunt hun daarbij goed motiveren, adviseren en inspireren. U heeft bij voorkeur (niet verplicht) ervaring in het begeleiden van onderzoekers en werd daarin positief beoordeeld;
 • U geeft graag onderwijs en hebt daar een uitgesproken visie over ontwikkeld. U heeft bij voorkeur (niet verplicht) ervaring in het lesgeven en werd daarin positief beoordeeld.  

 

 

Wat bieden wij u aan?

 • Een voltijds contract van 4 jaar (afhankelijk van opgebouwde anciënniteit) aan de Universiteit Gent;
 • De mogelijkheid om verder academisch werk uit te voeren, met een accent op onderzoeks-begeleiding en uitvoering en (in minder mate) onderwijs en dienstverlening;
 • Een stimulerende werkomgeving, bestaande uit een groep jonge, dynamische en gemotiveerde doctoraatsonderzoekers uit de onderzoeksgroepen CuDOS en CESSMIR;
 • Sterke begeleiding in het uitvoeren van uw taken door een gemotiveerde groep van promotoren en postdocs;
 • Mogelijkheid tot (mits afspraak) flexibel werken/thuiswerken.

Solliciteren

 • Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Peter Stevens (), ten laatste op 8 maart 2019:
 1. een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en de functiebeschrijving en het functieprofiel van de vacature anderzijds;
 2. een curriculum vitae; en
 3. elektronische versies van uw drie belangrijkste publicaties (of aanvaard voor publicatie);
 • In de laatste twee weken van maart 2019 zullen, na dossierselectie, een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een jobgesprek en participatie aan enkele specifieke testen;
 • We mikken op een indiensttreding tegen ten laatste september of oktober 2019 (maar vroeger is ook mogelijk);
 • Voor vragen m.b.t. deze vacature of de sollicitatieprocedure, gelieve contact op te nemen met .