Wetenschappelijk medewerk(st)er

Uiterste inschrijvingsdatum
Dec 18, 2017 12:00
Vakgroep/directie/dienst
EB58 - Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Economie en Bedrijfskunde
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Universitair diploma (licentiaat of master) of gelijkwaardig, bij voorkeur master pedagogische wetenschappen of master in het domein economie/bedrijfskunde
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Je taak omvat de ondersteuning van het onderwijsbeleid van de faculteit. Dit omvat naast de ondersteuning van de opleidingen in het bijzonder initiatieven inzake onderwijsinnovatie en internationale accreditering van de opleidingen. De looptijd van het contract als wetenschappelijk medewerker is één jaar, met optie tot verlenging.

De onderwijsondersteuningstaken binnen de cluster kwaliteitszorg onderwijs concentreren zich op:

 • Coördineren en organiseren van de semesteroverlegmomenten van alle bachelorjaren per basisopleiding
 • Coördineren en begeleiden van de probleemgestuurde projecten binnen de master Business Engineering, Business Economics en master of Science in economics (o.a. vakken: Personeelsbeleid en sociaal-Economisch beleid)
 • Opvolging van onderwijsinnovatieprojecten 2017 en 2018
 • Plannen en coördineren van de modulaire master Business Economics
 • Studiefiches optimaliseren
 • Bijwonen van facultaire infodagen en sid ins
 • Actief meedraaien in de facultaire kwaliteitzorgdienst

Een tweede deel van het project beoogt de beleidsvoorbereidende en ondersteunende taken, meer bepaald de internationale accreditatie. De faculteit Economie en Bedrijfskunde is volop bezig het internationaal accreditatiedossier voor AACSB voor te bereiden. Je zal hierbij een centrale rol opnemen om het verband tussen opleidingscompetenties en evaluatie verder uit te werken.

Functieprofiel

Diploma/getuigschrift:

 • Universitair diploma (licentiaat of master) of gelijkwaardig, bij voorkeur master in de pedagogische wetenschappen; of master in het domein bedrijfskunde/economie, waarbij (basis)kennis van didaktiek/ evaluatievormen tot aanbeveling strekt
 • Diploma van de specifieke lerarenopleiding (of gelijkwaardig) strekt tot aanbeveling

Kennis en ervaring:

 • Interesse voor evaluatievormen in het hoger onderwijs en van recente ontwikkelingen op onderwijsvlak-en innovatie
 • Kennis van de Vlaamse/internationale onderwijscontext strekt tot de aanbeveling
 • Interesse voor de ruimere dienstverlening van onderwijskwaliteitszorg
 • Kennis van de courante softwaretoepassingen
 • Kennis van Engels is een noodzaak
 • Ervaring met Minerva, digitale leeromgeving van UGent is een pluspunt

Vaardigheden en attitudes:

 • Beschikken over de creativiteit om op beleidsniveau mee te denken
 • Zin voor initiatief en flexibel zijn
 • In teamverband kunnen werken
 • Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Zelfstandig en nauwgezet kunnen werken
 • Verantwoordelijkheidszin hebben
 • Een dienstverlenende houding aannemen ten overstaan van lesgevers en andere medewerkers van de faculteit

Solliciteren

Graag uw kandidatuur (CV en motivatiebrief) doorsturen naar tegen uiterlijk maandag 18/12.

Sollicitatiegesprekken met kandidaten worden gehouden in diezelfde week (week van 19/12) of in de eerste week van januari.