Wetenschappelijk medewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 01, 2019 23:59
Vakgroep/directie/dienst
LA25 - Vakgroep Biotechnologie
Personeelscategorie
Wetenschappelijk medewerker groep 3
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie, Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen, Master of Science in de biochemie en biotechnologie, Master of Science in de biologie
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Voor het TETRA project Alterbrew zijn wij op zoek naar een wetenschappelijk medewerker die zal instaan voor het uitvoeren van de onderzoekstaken, verwerken van de resultaten, mondeling en schriftelijk rapporteren van de resultaten (zowel in het Nederlands als in het Engels) en het presenteren van de bevindingen (zowel in het Nederlands als in het Engels). Daarnaast zal je betrokken worden bij het organiseren van activiteiten om de projectresultaten te verspreiden naar de doelgroepen en het begeleiden van bachelor- en masterstudenten binnen het kader van dit project. Dit zal steeds gebeuren in nauwe samenwerking met laboranten, projectmedewerkers en de projectcoördinator.

Het TETRA project Alterbrew heeft als globaal doel na te gaan op welke manier brouwers alternatieve ongemoute (pseudo)graansoorten kunnen implementeren in hun brouwproces en wat ze kunnen verwachten aan algemene kwaliteit, flavour en flavourstabiliteit van deze innovatieve bieren. Het resulterende onderzoek moet brouwers in staat stellen om een authentiek en innovatief bier op de markt te brengen dat zijn plaats verdient naast de traditionele bieren. Het project is onderverdeeld in vier werkpakketten die uitgevoerd zullen worden in het Laboratorium voor Brouwerijwetenschappen en –technologie (Universiteit Gent en HOGENT, Campus Schoonmeersen) en het Laboratorium voor Enzym-, Fermentatie- en Brouwerijtechnologie (KULeuven, Technologiecampus Gent).

Ons aanbod:

• Een aanstelling voor een termijn van twee jaar. De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 oktober 2019.

• Een ruim contact met het werkveld door samenwerking met een brede waaier van industriële partners.

• Een boeiend project over een industrieel relevant onderwerp binnen twee Gentse brouwerijgeoriënteerde universitaire laboratoria.

Functieprofiel

• Je hebt een uitgesproken interesse in brouwerijtechnologie. Actuele kennis of ervaring met brouwerijtechnologie en/of ervaring met wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek is een pluspunt.

• Je hebt een sterke motivatie om een doctoraat te behalen in de brouwerijwetenschappen.

• Je bent bereid een aanvraag in te dienen voor het voortzetten van het onderzoek.

• Je neemt verantwoordelijkheid, je kan zelfstandig werken, je kan problemen op een creatieve manier oplossen.

• Je bezit goede labovaardigheden, je hebt zin voor nauwkeurigheid en je levert betrouwbaar en kwaliteitsvol werk af.

• Je kan vlot spreken en schrijven in het Nederlands en in het Engels.

• Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.

• Je bent enigszins flexibel ten aanzien van werkdagen en –uren. Je bent flexibel inzetbaar binnen het project maar tevens binnen de andere activiteiten van het brouwerijlaboratorium.

• Je bent vertrouwd met klassieke ICT tools zoals Microsoft Office.

Solliciteren

Interesse? Solliciteren kan alleen door vóór 2 september 2019 een persoonlijke motivering (“VOORNAAM NAAM – Motivatie”), een omschrijving van je ervaring en curriculum vitae (“VOORNAAM NAAM – Curriculum Vitae”), en een kopie van het vereiste diploma (“VOORNAAM NAAM – Diploma”) te e-mailen naar Jessika.DeClippeleer@ugent.be met als onderwerp “Vacature Alterbrew master VOORNAAM NAAM”.

Solliciteren gebeurt in het Nederlands. De indicatieve datum van de selectiegesprekken is 9 of 10 september 2019.