Wetenschappelijk medewerker (doctoraatsbursaal)

Uiterste inschrijvingsdatum
Jan 10, 2018 12:31
Vakgroep/directie/dienst
RE23 - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
U beschikt over een masterdiploma sociale wetenschappen (criminologie, sociologie, vergelijkende cultuurwetenschappen, psychologie, sociaal werk, orthopedagogiek) en hebt tijdens uw studies uitstekende studieresultaten (minimum onderscheiding) behaald. In
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) zoekt een voltijdse wetenschappelijk medewerker. Deze doctoraatstudie zal uitgevoerd worden aan het Instituut voor Sociaal Drugonderzoek (ISD) en wordt gefinancierd vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent (BOF).

De studie heeft als doel de toegankelijkheid van de drughulpverlening voor personen met een migratieachtergrond in kaart te brengen. Er is in België weinig onderzoek beschikbaar dat inzicht biedt in factoren die een invloed hebben op de toegankelijkheid van de drughulpverlening voor de doelgroep van personen met een migratieachtergrond. Dit onderzoek wil aan de hand van een kwalitatieve studie van centra in de drughulpverlening enerzijds, en bevraging van cliënten in de drughulpverlening anderzijds, nagaan welke factoren de toegankelijkheid van de drughulpverlening beïnvloeden.

De onderzoeker zal intensief samenwerken met centra in de drughulpverlening en zal instaan voor dataverzameling (kwalitatieve semi-gestructureerde interviews, documentanalyse), data-analyse en rapportage. De onderzoeker zal het onderzoek op individuele basis uitvoeren, maar kan rekenen op de steun van een onderzoeksteam met expertise in het domein.

Van de onderzoeker wordt verwacht dat hij of zij:

 • Een doctoraal proefschrift voorbereidt; 
 • Etnografisch veldwerk en andere vormen van kwalitatief onderzoek uitvoert;
 • Actief participeert aan het wetenschappelijk debat, in het bijzonder door actieve deelname aan internationale congressen en het voorbereiden van publicaties over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

Functieprofiel

 • U beschikt over een masterdiploma sociale wetenschappen (criminologie, sociologie, vergelijkende cultuurwetenschappen, psychologie, sociaal werk, orthopedagogiek) en hebt tijdens uw studies uitstekende studieresultaten (minimum onderscheiding) behaald;
 • U heeft passie voor wetenschap en ambitie om een doctoraat te behalen rond dit specifieke thema.

Strekken tot aanbeveling:

 • U beschikt over basiskennis over de organisatie van de drughulpverlening in Vlaanderen;
 • U heeft bijzondere interesse in - en beschikt over de nodige vaardigheden met betrekking tot - kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • U heeft bijzondere interesse in - en beschikt bij voorkeur over kennis over – de leefomstandigheden van diverse groepen personen met een migratieachtergrond en etnische minderheden in België;
 • U heeft een uitstekende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Solliciteren

Solliciteren kan rechtstreeks bij het diensthoofd: Prof. Dr. Tom Decorte, via e-mail: .

Sollicitanten bezorgen samen met hun kandidatuur de volgende documenten:

 • een omstandige motivering van de kandidatuur
 • een afschrift van de behaalde diploma's hoger onderwijs
 • de puntenbriefjes van de bachelor- en masterjaren
 • indien de kandidaat reeds gepubliceerd heeft, pdf-bestanden van de belangrijkste publicaties (max. 5)

Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij