Wetenschappelijk medewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 22, 2019 23:59
Vakgroep/directie/dienst
LW22 - Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Personeelscategorie
Wetenschappelijk medewerker groep 3
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master (of doctor op proefschrift) in een relevant domein (bijv. Vertalen, Taal- en letterkunde, Experimentele psychologie, Computationele linguïstiek)
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Je wordt tewerkgesteld op het ArisToCAT-project waarin onderzocht wordt hoe begrijpelijk automatisch vertaalde teksten zijn. Automatische vertaalsystemen kunnen immers niet garanderen dat de vertalingen die ze produceren correct zijn. Foutief vertaalde woorden of ongrammaticale structuren kunnen ertoe leiden dat de lezer delen van de beoogde boodschap moet raden. In dit project verzamel en analyseer je oogbewegingen van deelnemers die automatische vertaalde tekst lezen in het Nederlands en onderzoek je in welke mate het gebrek aan voorspelbaarheid een invloed heeft op de leesbaarheid of op het tekstbegrip.

De functie gaat ten vroegste in op 1 oktober 2019 voor maximaal 24 maanden. Je maakt deel uit van de LT3-onderzoeksgroep (https://www.lt3.ugent.be/).

Functieprofiel

  • Je bent in het bezit van een academisch diploma (Master of gelijkwaardig) in een relevant domein (bijv. Vertalen, Taal- en letterkunde, Experimentele psychologie, Computationele linguïstiek) of houder van een diploma van doctor op proefschrift (bijv. in de Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap, Taalkunde, Taal- en Letterkunde, Experimentele Psychologie)
  • Je hebt interesse in vertaaltechnologie en automatische vertaalsystemen
  • Je bent geïnteresseerd in onderzoek - Je beschikt over uitstekende Nederlandse en Engelse taalvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
  • Indien je ervaring hebt met oogbewegingsonderzoek is dit een pluspunt
  • Indien je kennis hebt van geavanceerde statistische methoden en/of programmeertalen is dit een pluspunt
  • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken

Solliciteren

Je stuurt ten laatste op 22 september de volgende documenten naar lieve.macken@ugent.be:

  • Een uitgebreid cv waarin je ook je wetenschappelijke publicaties vermeldt
  • Een motivatiebrief in pdf-formaat
  • Een kopie van het vereiste diploma
  • Contactgegevens van mogelijke referentiepersonen

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Dr. Lieve Macken (Lieve.Macken@ugent.be). Lieve Macken LT3 Language and Translation Technology Team Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie Universiteit Gent.