Wetenschappelijk medewerker: rechten van gedetineerden

Uiterste inschrijvingsdatum
Jan 07, 2018 23:59
Vakgroep/directie/dienst
RE23 - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
U beschikt over een masterdiploma rechten en/of criminologie of een doctoraatsdiploma in desbetreffende disciplines. Tijdens uw studies werden uitstekende studieresultaten (minimum onderscheiding) behaald.
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) zoekt een voltijdse wetenschappelijk medewerker voor het EUPRETRIALS-project. Deze studie wordt gefinancierd vanuit het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken van de Europese Commissie en wordt uitgevoerd door een consortium van verschillende Europese universiteiten en organisaties uit België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en Spanje.

 

De studie heeft als doel de toegang tot juridische bijstand voor gedetineerden in lidstaten van de Europese Unie in kaart te brengen. Bestaand onderzoek in EU-lidstaten toont aan dat de toegang tot juridische bijstand wanneer men zich in een gevangenis bevindt onderling sterk kan verschillen, zowel op het vlak van regelgeving als in de praktijk. Dit leidt er toe dat in de EU fundamentele rechten geschonden worden en dat de toegang tot een rechter niet overal in de EU in de zelfde mate verzekerd kan worden, ondanks het toezicht door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de introductie van EU-wetgeving. De studie dient de consolidatie en harmonisatie van het recht op juridische bijstand en de toegang tot de rechter voor gedetineerden doorheen de EU te verzekeren.

 

Dit onderzoek wil aan de hand van een analyse van de Belgische regelgeving en een kwalitatieve studie (interviews en/of focusgroepen) met relevante stakeholders (advocaten, penitentiaire administratie, rechters, etc.) nagaan welke factoren het uitoefenen van het recht op juridische bijstand en toegang tot de rechter voor gedetineerden beïnvloeden in België.

 

De onderzoeker zal instaan voor de juridische analyse, dataverzameling (kwalitatieve semigestructureerde interviews en/of focusgroepen), data-analyse en rapportage. De onderzoeker zal het onderzoek hoofdzakelijk op individuele basis uitvoeren, en moet dus zelfstandig kunnen werken, maar kan rekenen op de steun van een onderzoeksteam met expertise in het domein en de kennis aanwezig bij de betrokken partneruniversiteiten en -organisaties.

Functieprofiel

 • - U beschikt over een masterdiploma rechten en/of criminologie of een doctoraatsdiploma in desbetreffende disciplines. Tijdens uw studies werden uitstekende studieresultaten (minimum onderscheiding) behaald;
 • - U heeft een passie voor wetenschap;
 • - U heeft bijzondere interesse in - en beschikt bij voorkeur over kennis over – het recht op juridische bijstand en de toegang tot een rechter voor gedetineerden;
 • - U beschikt over basiskennis rond het gevangeniswezen en de rechten van gedetineerden (personen in voorlopige hechtenis dan wel veroordeelde gevangenen);
 • - U heeft kennis van het strafrecht en interesse in justitiële samenwerking in strafzaken binnen de Europese Unie, in het bijzonder de overlevering en overbrenging van verdachten en gedetineerden binnen de EU;
 • - U heeft bijzondere interesse in kwalitatieve onderzoeksmethoden (interviews en/of focusgroepen);
 • - U heeft een uitstekende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
 • - U werkt zelfstandig en staat sterk in uw schoenen: het presenteren van de resultaten voor mede-onderzoekers en geïnteresseerden kan tot het takenpakket behoren.

Solliciteren

Ons aanbod

 • - De indiensttreding kan ten vroegste op 1 februari 2018 starten;
 • - We bieden je een aanstelling van 6 maanden;
 • - De verloning gebeurt volgens barema WP in functie van uw anciënniteit. Meer informatie over onze salarisschalen vindt u op https://www.ugent.be/nl/vacatures/categorieen/salarisschalen/wpwm2.htm;
 • - Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, eco-cheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen vindt u op https://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm.

 

Solliciteren

 

Solliciteren kan rechtstreeks bij de promotor van het onderzoek: dr. Vincent Eechaudt, via e-mail: vincent.eechaudt@ugent.be. Dit kan ten laatste t.e.m. 7 januari 2018.  Geschikte kandidaten worden ten laatste op 9 januari uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan aan de Universiteit Gent, Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent op 12 en 13 januari 2018.

 

Sollicitanten bezorgen de volgende documenten:

 • - Een motivering van de kandidatuur
 • - Een curriculum vitae
 • - Indien de kandidaat reeds gepubliceerd heeft, pdf-bestanden van de belangrijkste publicaties (max. 3)

 

Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij .be of op 09/264 69 48.