Wetenschappelijk medewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Oct 01, 2019 23:59
Vakgroep/directie/dienst
PS04 - Vakgroep Sociologie
Personeelscategorie
Wetenschappelijk medewerker groep 3
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master in de Sociologie • Master in de Psychologie • Master in de Pedagogische Wetenschappen • of een master in een andere sociaalwetenschappelijke richting met vergelijkbare kwalificaties
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Algemeen

VACATURE voor een betrekking van voltijds wetenschappelijk medewerker (vorser) voor het FWO Rode Neuzen project “Een cultuursensitieve stigma survey bij jongeren in Vlaanderen” bij de onderzoeksgroep Hedera (vakgroep Sociologie) Universiteit Gent.

Functieomschrijving

De onderzoeksgroep Hedera (http://www.hedera.ugent.be/) is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste onderzoeker om gedurende een periode van één jaar intensief een cultuursensitieve stigma survey uit te rollen in Vlaamse secundaire scholen. Ondanks inspanningen om de geestelijke gezondheidszorg te destigmatiseren, blijft het praten over psychische problemen en professionele hulp zoeken over het algemeen taboe bij Vlaamse adolescenten. In dit project zullen we onderzoeken hoe tieners denken over geestelijke gezondheidsproblemen, welke stigmatiserende houdingen zij ontwikkelen en wat voor soort hulp zij hun leeftijdsgenoten adviseren. Tot op heden is niet onderzocht welke stigmatiserende opvattingen Vlaamse adolescenten erop na houden over psychische problemen noch hoe ze zoeken naar zorg. De bestaande survey instrumenten zijn bovendien niet aangepast aan de huidige superdiverse samenleving. Dit project maakt gebruik van een origineel mixed methods ontwerp. Op basis van een reeks verkennende kwalitatieve focusgroepen, zal een nieuwe versie van de originele stigma survey aangepast worden aan etnisch diverse adolescenten. Vervolgens zal het onderzoek worden uitgevoerd met een representatieve steekproef van Vlaamse jongeren. Als zodanig zullen de resultaten van dit project mee het beleid rond stigmapreventie en toekomstige campagnes informeren.

Takenpakket

 • Je organiseert en begeleidt een reeks focusgroepen met jongeren
 • Je voert een literatuurstudie uit
 • Je ondersteunt de herwerking van het stigma survey instrument naar een Vlaamse context
 • Je voert een pilot studie uit
 • Je contacteert scholen en maakt de planning voor de afname van de survey
 • Je organiseert de afname van de survey in verschillende secundaire scholen, verspreid over Vlaanderen
 • Je bereidt de data analyse voor
 • Je stelt rapporten op voor de deelnemende scholen

Functieprofiel

 • Je beschikt bij voorkeur over een diploma van master in de sociologie of aanverwante disciplines (op ogenblik van indiensttreding)
 • Je beschikt over een uitgesproken wetenschappelijke nieuwsgierigheid
 • Je hebt een duidelijke interesse voor het thema geestelijke gezondheid
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor het werken met jongeren (bijvoorbeeld door ervaring in jeugdwerk, jeugdbeweging,…)
 • Je kan goede studieresultaten voorleggen en hebt je tijdens je studies bij voorkeur meerdere malen onderscheiden
 • Je bent vertrouwd met gevorderde kwantitatieve onderzoeksmethodes, overige onderzoekservaring (opzetten survey en/of begeleiden focusgroepen) strekt tot aanbeveling
 • Je bent in staat om op korte termijn onder begeleiding van een senior onderzoeker een onderzoeksproject uit te voeren
 • Je bent enthousiast, gedreven en werkt proactief
 • Je neemt initiatief, werkt resultaatsgericht en kan goed zelfstandig werken
 • Je beschikt over de nodige veerkracht en kan constructief omgaan met weerstand
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands
 • Je bent flexibel en bent bereid je in heel Vlaanderen te verplaatsen
 • Je bent bereid een eventueel doctoraatsvoorstel uit te werken

Laatstejaarsstudenten worden aangemoedigd om te solliciteren

Solliciteren

Stuur uiterlijk 1/10/2019 je motivatiebrief, uitgebreid cv (inclusief puntenlijst van alle opleidingsjaren) en eventuele publicaties naar piet.bracke@ugent.be en melissa.ceuterick@ugent.be

Motivatiegesprekken worden georganiseerd in de week van 14/10/2019. Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Piet Bracke (piet.bracke@ugent.be), tel. 09 264 68 03 Melissa Ceuterick (melissa.ceuterick@ugent.be), tel. 09 264 68 01.