Wetenschappelijk medewerker voor een project over Stadsregio’s in Vlaanderen

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 14, 2017 20:00
Vakgroep/directie/dienst
EB10 - Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
masterdiploma met een sociaal – wetenschappelijke achtergrond
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Aan de Universiteit Gent werkt het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing aan een onderzoeksproject over de manier waarop we in Vlaanderen stadsregionale thema’s en problematieken bestuurlijk kunnen aanpakken. Voor veel maatschappelijke uitdagingen is een stadsregionale schaal relevant: voor de mobiliteit, de ruimtelijke ordening, de sociaal – economische ontwikkeling, de uitbouw van de zorg,... Dat zien we ook in beleidsteksten en plannen van deze Vlaamse regering.

Hoe moeten we ons in Vlaanderen daarop bestuurlijk en politiek organiseren? De vraag omvat veel aspecten: de relaties tussen gemeenten; tussen stad en omliggende gemeenten; de relaties tussen Vlaamse departementen, tussen de Vlaamse overheid en lokale actoren; tussen publieke en private actoren; de relaties tussen allerlei sectoren (tussen bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en mobiliteit).

Het onderzoeksproject heeft een sterk actiegedreven karakter: we willen mogelijke scenario’s in enkele regio’s toepassen, in nauw overleg met alle betrokken actoren. Het project heeft een sterk beleidsgericht karakter: we werken in opdracht van en samen met de Vlaamse overheid en in overleg met de lokale actoren.

Functieprofiel

We zoeken een gedreven medewerker, die houdt van intensief veldwerk, die communicatief sterk is, die niet bang is van enige complexiteit en onvoorspelbaarheid. Onze nieuwe medewerker moet graag en goed schrijven en heeft kennis van onderzoekstechnieken. Kennis van de bestuurlijke en politieke wereld is vanzelfsprekend vereist.

We bieden een boeiende werkomgeving met mogelijkheid tot het uitbouwen van netwerken met veel mensen en organisaties. Het project kan tot een doctoraal proefschrift leiden.

We geven de voorkeur aan een kandidaat met een masterdiploma met een sociaal – wetenschappelijke achtergrond. Anciënniteit kan in rekening worden gebracht. Een rijbewijs is vereist.

Solliciteren

Kandidaturen met motivatiebrief en cv opsturen voor 15 september 2017.

Inlichtingen bij en documenten doorsturen naar Prof. Filip De Rynck ()