Wetenschappelijk medewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Oct 17, 2019 18:00
Vakgroep/directie/dienst
RE23 - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Personeelscategorie
Wetenschappelijk medewerker groep 3
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Masterdiploma Criminologische wetenschappen
Bezetting
80%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht (Faculteit Recht en Criminologie, Universiteit Gent) zoekt een wetenschappelijk medewerker voor een onderzoeksproject van 17 maanden (startdatum: 01/01/2020). Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door Belspo en is een samenwerking tussen het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), de Katholieke Hogeschool VIVES en Université Saint-Louis Bruxelles. Het onderzoeksproject bestudeert het misbruik van psychoactieve geneesmiddelen (zoals verdovende of kalmeringsmiddelen, pijnstillende medicatie gebaseerd op opioïden en stimulerende middelen) in België. Vanuit een gezondheidsperspectief, is er een duidelijke nood om de context van niet-medisch of recreatief gebruik van psychoactieve geneesmiddelen en het aanbod hiervan beter te begrijpen, evenals de perceptie van gebruikers over dit gebruik en de geassocieerde schade. Bijzondere aandacht is vereist voor risicogroepen, zoals jonge gebruikers. De volgende onderzoeksonderwerpen vormen de focus van het onderzoeksproject:

1) De mening van jongeren (18 tot 34 jaar) over het gebruik van verschillende soorten psychoactieve geneesmiddelen (vooral recreatief/niet-medicinaal gebruik), de context van het gebruik, het aanbod, risico’s en sociale aanvaardbaarheid;

2) Soorten van informatiebronnen geraadpleegd door jonge gebruikers van psychoactieve geneesmiddelen;

3) Eigen ervaringen met niet-medicinaal of recreatief gebruik van psychoactieve geneesmiddelen;

4) Het aanbod van psychoactieve geneesmiddelen in online gemeenschappen van (potentiële) gebruikers (online forums);

5) De studie streeft er tevens naar om aanbevelingen te formuleren om de schade gelinkt aan niet-medicinaal of recreatief gebruik van psychoactieve geneesmiddelen onder jongeren tegen te gaan of te beperken. Het methodologisch design bestaat uit kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en integreert een online perspectief (bv. een exploratieve analyse van de online discussiefora en een online enquête).

Functieprofiel

- U beschikt over een masterdiploma criminologische wetenschappen en hebt tijdens uw studies uitstekende studieresultaten (minimum onderscheiding) behaald;

- U beschikt over kennis over drugsfenomenen en het drugsbeleid;

- U heeft bijzondere interesse in en beschikt over de nodige vaardigheden met betrekking tot gevorderde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden;

- U heeft verschillende jaren ervaring met het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek binnen het onderzoeksdomein drugs;

- U heeft een uitstekende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk;

- Ervaring met het presenteren van onderzoeksresultaten op (inter)nationale studiedagen of conferenties strekt tot aanbeveling.

Solliciteren

Solliciteren kan rechtstreeks bij Prof. Dr. Tom Decorte, via e-mail: tom.decorte@ugent.be.

Sollicitanten bezorgen samen met hun kandidatuur de volgende documenten:

- een omstandige motivering van de kandidatuur;

- een afschrift van de behaalde diploma's hoger onderwijs;

- de puntenbriefjes van de bachelor- en masterjaren;

- indien de kandidaat reeds gepubliceerd heeft, pdf-bestanden van de belangrijkste publicaties (max. 5).