Ambten met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht in het kader van de Odysseus-financiering

Aan de Universiteit Gent is met ingang vanaf 1 oktober 2018 een aantal voltijdse ambten in het zelfstandig academisch personeel (ZAP) te begeven. De te begeven ambten zijn voorzien in de aanvangsgraad van hoogleraar of gewoon hoogleraar.

De ambten zijn te begeven in alle vakgebieden.

Opdracht

Deze BOF-ambten worden voor hernieuwbare periodes van 5 jaar toegekend tot aan het emeritaat. Het opnemen van dit ambt impliceert het privilege om zich nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten, met een beperkte onderwijsopdracht van maximum 8 studiepunten per semester, gemiddeld over 3 jaar.

Profiel

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds excellent wetenschappelijk onderzoek verricht zoals blijkt uit een sterk uitgebreide onderzoeksoutput in internationale publicaties (tijdschriften en/of boeken) met leescomité en een duidelijk internationaal profiel;
 • U heeft uitgebreide ervaring in het leiden van onderzoek en het begeleiden van doctoraten;
 • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;
 • Strekken tot aanbeveling: 
  • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt of georganiseerd onderwijs op academisch niveau;
  • Onderwijsprofessionalisering.

Toelatingsvoorwaarden

 • Het ambt is enkel toegankelijk voor kandidaten die via de UGent een aanvraag voor Odysseus-financiering (groep 1) hebben ingediend bij het FWO-Vlaanderen tegen 27 september 2017 en aan wie ook effectief door het FWO-Vlaanderen een Odysseus-financiering wordt toegekend in het voorjaar van 2018,
 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift of van een gelijkwaardig erkend diploma;
 • U beschikt over ten minste twee jaar postdoctorale onderzoekservaring op de startdatum van het ZAP-ambt,  waarbij u uiterlijk 1 jaar voor de datum van de Odysseusaanvraag een hoofdaanstelling aan een buitenlandse instelling dient te hebben en gedurende minstens drie jaar in de afgelopen 5 jaar aan een buitenlandse instelling verbonden is geweest;
 • U bekleedt nog geen voltijds ZAP-ambt aan de Universiteit Gent op het moment van de toekenning van de Odysseus-grant.

Aanstellingsinformatie

Afhankelijk van het specifieke profiel van de geselecteerde kandidaat wordt de graad hoogleraar of gewoon hoogleraar toegekend. Dit wordt beslist door het Universiteitsbestuur op voordracht van de Faculteitsraad.

 We bieden u een benoeming in vast dienstverband in de aanvangsgraad van hoogleraar of gewoon hoogleraar, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

Ons aanbod

 De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

 UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vindt u op: www.ugent.be/en/living en www.ugent.be/en/staff

Solliciteren

Een ontvankelijke aanvraag voor Odysseus-financiering fungeert tegelijkertijd als sollicitatie voor de ZAP-ambten.

Meer informatie

Verdere informatie betreffende deze vacature kan verkregen worden bij de afdeling Onderzoekscoördinatie van de directie Onderzoeksaangelegenheden, tel. 32-9-264 30 33, email: aoc@ugent.be.