Studentenarts

De Universiteit Gent roept kandidaten geaccrediteerde huisarts op voor de organisatie van de dienstverlening voor studenten (studentenartsenpraktijk) aan de Universiteit Gent.

Aanbod

 • Samenwerkingsovereenkomst met een erkende geaccrediteerde huisarts die instaat voor de organisatie van de studentenartsenpraktijk
 • Werken onder het statuut van zelfstandige
 • De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur
 • Ruimte, infrastructuur en accommodatie wordt ter beschikking gesteld door de Universiteit Gent
 • De patiëntengroep bestaat uit de studenten hoger onderwijs Gent (Belgische en internationale studenten Universiteit Gent en hogescholen Gent)
 • De arts kan zelf samenwerkingen met andere artsen of losse medewerkers aangaan voor de organisatie van de studentenartsenpraktijk maar draagt de eindverantwoordelijkheid en is het aansprekingspunt voor Universiteit Gent
 • Er wordt in de studentenartsenpraktijk klassieke evidence based geneeskunde beoefend

Voorwaarden

 • je hebt minstens 4 jaar beroepservaring als huisarts, waarvan minstens 2 jaar relevante ervaring met de specifieke patiëntenpopulatie bij aanvatting van de samenwerkingsovereenkomst
 • je bent erkend praktijkopleider voor Haio’s en stagemeester voor stagiairs of je bent bereid de opleidingen hiervoor te volgen bij de start van de samenwerking
 • je organiseert de studentenartsenpraktijk volgens de bepalingen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst is te verkrijgen op aanvraag)
 • je hebt ervaring met het werken in een team
 • je hebt managementvaardigheden en kan een team aansturen
 • je bent bekend met het Gentse zorgnetwerk
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels
 • je bent bereid bijscholingen te volgen gericht op de specifieke patiëntenpopulatie

Procedure

 • je dient een gemotiveerde kandidatuur in en je curriculum vitae
 • Je voegt bij je kandidatuur een plan van aanpak dat minstens volgende bevat:
  • beschrijving van de wijze van organisatie van de artsenpraktijk rekening houdend met de specifieke studentenpopulatie en rekening houdend met de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst
  • de kwaliteitsgaranties die je biedt voor de dienstverlening en hoe deze kwaliteitsgaranties zullen opgevolgd worden
  • de manier waarop over de werking zal gerapporteerd worden aan UGent
 • je licht je kandidatuur en je plan van aanpak toe aan de selectiecommissie in een persoonlijk gesprek op de datum waarop je hiervoor uitgenodigd wordt.

Kandidaturen dienen uiterlijk op 26/03/2021 tegen 17.00 uur ingediend te worden via email bij: carla.verhaegen@ugent.be

Contactpersoon, bij wie ook de samenwerkingsovereenkomst voor deze opdracht kan opgevraagd worden:
carla.verhaegen@ugent.be – tel: 09 264.70.75