Vacature Operations Manager CAPTURE

Algemeen


Vlaanderen heeft de uitdrukkelijke ambitie om met haar onderzoek bij te dragen tot een duurzame en circulaire economie. Eén van de initiatieven in dit kader is CAPTURE (https://capture-resources.be/), een open onderzoeks-, onderwijs- en valorisatieplatform, dat focust op het hergebruik van grondstoffen (water, plastics en CO2).

Het CAPTURE platform is opgericht door UGent met als doel om bruggen te bouwen tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven volgens het ‘triple helix’ model van innovatie. Voor de uitbouw en leiding van het CAPTURE platform zoekt de Universiteit Gent een ondernemende en dynamische manager (m/v).

Functieomschrijving

Vlaanderen is traditioneel sterk binnen het domein van het hergebruik van grondstoffen. Gezien de uitzonderlijke relevantie heeft UGent beslist om bijzondere aandacht te schenken aan onderzoek dat kan leiden tot een meer duurzaam gebruik van water, plastics en CO2. Onderzoekslijnen in dit domein zijn samengevoegd binnen één onderzoeksplatform, CAPTURE. Dit platform wordt volgens een open innovatie model ook opengesteld voor externe kennispartners, overheden en bedrijven. Aanvullend komt er een CAPTURE onderzoeks- en innovatiecentrum, een nieuwe 7000 m2 faciliteit die een partnerschap vormt tussen UGent en het Incubatie- en Innovatiecentrum UGent. Deze CAPTURE accelerator staat open voor zowel universitaire onderzoeksgroepen als voor innovatieve cleantechbedrijven en wordt zo bij uitstek de ontmoetingsplaats in de regio voor onderzoek en ontwikkeling in het domein van cleantech.

UGent opent binnen de het CAPTURE platform een vacature voor de functie van Operations Manager CAPTURE.

Als Operations Manager bouwt u het CAPTURE initiatief verder uit, zowel intern binnen UGent als extern, door het intensifiëren van samenwerkingen met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Het is tevens uw taak om CAPTURE te profileren binnen de industriële sector en dit zowel in binnen- als buitenland en om grootschalige ontwikkelingsprojecten op te zetten in samenwerking met de industrie. U bent verantwoordelijk voor de vertaling van strategische doelstellingen naar operationele uitwerking en u staat ook in voor het financieel beheer van CAPTURE. Voor de domeinen water, plastics en CO2 zullen er pijplijnmanagers aangesteld worden, waar de Operations Manager CAPTURE intensief mee samenwerkt en die voor hun operationele taken rapporteren aan de Operations Manager CAPTURE. Zelf rapporteert u aan de CAPTURE stuurgroep. U voert uw taken uit in nauwe samenwerking met de individuele onderzoeksgroepen en met de dienst TechTransfer.

Uw taken zijn gericht op de verdere ontwikkeling van CAPTURE en op de doorstroming van nieuwe technologieën rond duurzaam gebruik van water, plastics en CO2 naar industrie en maatschappij. Hierbij streeft u ernaar om de kruisbestuiving tussen alle innovatiepartners te maximaliseren, met oog voor de belangen en specifieke objectieven van alle stakeholders.

Uw belangrijkste taken bestaan uit:

 • Het dagelijks bestuur van CAPTURE;
 • De interne organisatie van CAPTURE en het vertalen van strategische doelstellingen naar operationele werking;
 • Het financieel beleid en dagelijks financieel beheer van CAPTURE;
 • Het verhogen van de (onderzoeks)samenwerking met kennispartners, overheden en industrie;
 • Het stimuleren en ondersteunen van deelname aan industriële onderzoeksprogramma’s (bv. via VLAIO, EU, …), in het bijzonder het opzetten van multi-partnerprojecten;
 • Het identificeren, consolideren en opvolgen van strategische partnerships met economisch en maatschappelijk relevante spelers die een toegevoegde waarde hebben voor CAPTURE;
 • Het stimuleren van onderzoekssamenwerkingen binnen CAPTURE gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologieplatformen;
 • Het profileren van CAPTURE op nationaal en internationaal vlak bij bedrijven en overheden, door middel van seminars, workshops, website, business events, enz., met het oog op het ontwikkelen van partnerships.

Profiel

 • U beschikt over een gedegen wetenschappelijke (technologisch en/of economisch) kennis en expertise in het domein van het duurzaam hergebruik van grondstoffen
 • U bent in het bezit van een masterdiploma in de Wetenschappen of Ingenieurswetenschappen (incl. Bio- of Handelsingenieurswetenschappen); een doctoraatsdiploma is een pluspunt
 • U beschikt over minstens 5 jaar relevante valorisatie-georiënteerde werkervaring in het domein van duurzaam hergebruik van grondstoffen, met betrekking tot minstens twee van de volgende aspecten:
  • valorisatie van onderzoek in het algemeen
  • intellectuele eigendomsrechten en vermarkting ervan via het afsluiten van licenties
  • business development in een business-to-business omgeving of academy-to-business omgeving
  • R&D-management en project management
  • opzetten van multi-partner consortia in het kader van industriële onderzoeksprogramma’s (Europees, regionaal)
  • dienstverlening op het vlak van R&D
 • U heeft aantoonbare ervaring in het opzetten van strategische samenwerkingsverbanden en bent in staat om deze strategie te vertalen in road maps met duidelijke objectieven
 • U heeft affiniteit met de academische en de bedrijfssector en kan zowel zelfstandig als in teamverband projecten deskundig en tijdig afhandelen
 • U heeft een ondernemende ingesteldheid, bent diplomatisch en werkt resultaat- en servicegericht
 • U bent een teamplayer en aarzelt niet om te werken in een complexe werkomgeving met vele stakeholders
 • U beschikt over uitgesproken communicatieve en bemiddelingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels
 • U bent goed georganiseerd, proactief en werkt punctueel
 • U beschikt over een relevant (internationaal) netwerk, bij voorkeur in het domein van cleantech
 • Ervaring of opleiding in de volgende elementen zijn een pluspunt in uw profiel:
  • Ervaring met project management en de contractuele aspecten van onderzoeks- en valorisatieprojecten;
  • Ervaring in marketing, prospectie naar nieuwe partners, het voeren van PR en het uitbouwen van professionele netwerken;
  • Ervaring met het opzetten en coördineren van domein-overschrijdende en multidisciplinaire structuren;
  • Ervaring met financieel management en kostengebaseerde prijsstelling in een dienstverlenende R&D omgeving
  • Ervaring met het opstellen van business plannen rond nieuwe technologieën en producten

Ons aanbod

Wij bieden u een uitdagende functie met veel groeipotentieel, waarbij u tastbaar kan meewerken aan oplossingen voor de grote duurzaamheidsvraagstukken van de toekomst.

Het betreft een contractuele aanstelling van onbepaalde duur. Voor bijkomende informatie kunt u ons contacteren via onderstaande contactgegevens.

Inlichtingen

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met de General Manager TechTransfer via Wim.VanCamp @UGent.be of 09/264.82.84.

Solliciteren

We verwachten uw gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV ten laatste op maandag 13 mei 2019. Deze brief dient te worden gericht aan de General Manager TechTransfer via Veerle.Mattheus@UGent.be.