Ambten met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht voor ERC Synergy Grantees

Uiterste inschrijvingsdatum
Dec 08, 2017 23:59
Bezetting
100%
Vacature type
Zelfstandig academisch personeel

Aan de Universiteit Gent zijn met ingang vanaf 1 februari 2018 een aantal voltijdse ambten in het zelfstandig academisch personeel (ZAP) te begeven. De te begeven ambten staan open voor kandidaten die nog geen voltijds ZAP-ambt aan de Universiteit Gent bekleden en situeren zich in de aanvangsgraad van docent (Tenure Track), hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar.

De ambten zijn te begeven in alle vakgebieden.

OPDRACHT

Deze BOF-ambten worden voor hernieuwbare periodes van 5 jaar toegekend tot aan het emeritaat. Het opnemen van dit ambt impliceert het privilege om zich nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten, met een beperkte onderwijsopdracht van maximum 8 studiepunten per semester, gemiddeld over 3 jaar.

PROFIEL

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds excellent wetenschappelijk onderzoek verricht zoals blijkt uit onderzoeksoutput van hoog niveau in nationale en internationale publicaties (tijdschriften en/of boeken) met leescomité;
 • U heeft ervaring in het leiden van onderzoek en/of het begeleiden van doctoraten;
 • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;

Strekken tot aanbeveling:

 • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald ;

  • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau
  • Onderwijsprofessionalisering

Toelatingsvoorwaarden

 • Het is vereist dat aan de kandidaat door het European Research Council een ERC Synergy Grant wordt toegekend naar aanleiding van de oproep ERC-2018-SyG (gelanceerd op 3 augustus 2017 op de ERC-website), én dat de Universiteit Gent daarbij optreedt als "host institution";
 • U bekleedt nog geen voltijds ZAP-ambt aan de Universiteit Gent;
 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift of van een gelijkwaardig erkend diploma.
 • U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op de startdatum van het ZAP-ambt.

AANSTELLINGSINFORMATIE

Afhankelijk van het specifieke profiel van de geselecteerde kandidaat wordt de graad van docent (tenure track), hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar toegekend. Dit wordt beslist door het Universiteitsbestuur op voordracht van de Faculteitsraad.

Indien docent TT

 • We bieden u een aanstelling in tijdelijk dienstverband in een Tenure Trackstelsel voor een termijn van vijf jaar met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht. Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het mandaat omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent. De tijdsbesteding voor onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening kunnen op dat moment herzien worden.
 • Indien u reeds een  betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, kan u onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

Indien hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar

 • We bieden u een benoeming in vast dienstverband in de aanvangsgraad van hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

 Binnen de Universiteit Gent is het loopbaanmodel voor ZAP-leden in de graad van docent en hoofddocent gebaseerd op de periodieke toetsing van de prestaties in functie van op voorhand vast te leggen gepersonaliseerde doelstellingen.

ONS AANBOD

De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques …

Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vindt u op:

www.ugent.be/en/living en www.ugent.be/en/staff

SOLLICITEREN

De kandidaten dienen hun aanvraag voor een ERC Synergy Grant tijdig in te dienen bij het European Research Council.

Een ontvankelijke aanvraag voor ERC Synergy Grant fungeert tegelijkertijd als sollicitatie voor de ZAP-ambten. De oproepdocumenten en aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie: https://erc.europa.eu/   

MEER INFORMATIE

Verdere informatie betreffende deze vacature kan verkregen worden bij de afdeling Onderzoekscoördinatie van de directie Onderzoeksaangelegenheden, tel. +32 (0)9 264 32 36, email: eu-cel@ugent.be.