Activiteiten & Kennisdomeinen

Kennisdomeinen

Wij bieden administratieve ondersteuning aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten, voeren demonstratieve en educatieve projecten uit en exploiteren onderzoeksinfrastructuur. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer:

  • energie-efficiëntie, bijv. restwarmterecuperatie
  • kleine en middelgrote windturbines
  • overgang naar een koolstofarme economie & technologieën
  • blue energy (offshore wind-, golf- en getij-energie)
  • energiemanagementsystemen
  • regeling en beheer van elektrische energienetten, o.m. Demand Side Management en Virtual Power Plants
  • etc.

Activiteiten

Onderzoeksprojecten

Coördinatie

Power-Link speelt in onderzoeksprojecten een ondersteunende rol, terwijl het onderzoek zelf in de betrokken (UGent-)onderzoeksgroepen gebeurt.

Deze rol kan variëren van project tot project, o.a. hulp bij het schrijven van de aanvraag, het aanbrengen van partners, en, tijdens de loop van het project, de administratieve coördinatie en rapportering naar de financierende instantie.

Power-Link heeft reeds ervaring met verschillende financieringskanalen op Vlaams, federaal en Europees niveau.

Disseminatie en communicatie

Naast de coördinatie kan UGent Power-Link ook instaan voor de communicatie en de disseminatie van onderzoeksresultaten, met het oog op de verhoging van de impact van onderzoeksprojecten.


Educatieve en maatschappelijke projecten

Power-Link neemt ook deel aan projecten met educatieve en/of maatschappelijke doeleinden, bijv. projecten voor het sensibiliseren van particulieren, bedrijven en overheden en voor de implementatie van (bestaande) technologieën voor energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot.


Netwerkactiviteiten

Eén van de doelstellingen van UGent Power-Link is het samenbrengen van alle actoren rond energie, i.e. bedrijven (veelal kmo’s) met een onderzoeksvraag, onderzoekers met een valorisatievraag, beleidsmakers en (eind)gebruikers, de zogenaamde quadruple helix.