Infrastructuur

In en rond de GreenBridge incubator baat UGent Power-Link demonstratie- en onderzoeksinfrastructuur uit, zoals

  • een veldlaboratorium voor kleine windturbines
  • een microgrid.

Deze infrastructuur staat ter beschikking voor onderzoeksgroepen binnen en buiten UGent, voor dienstverlening aan bedrijven, en voor onderwijs (bijv. masterproeven).

Op de parking van de GreenBridge incubator zijn enkele pv-installaties en kleine windturbines geïnstalleerd, samen goed voor ca. 15kW piekvermogen. Dankzij deze variëteit aan decentrale bronnen, een batterijbank en de aanwezigheid van drie Sunny island omvormers kan een microgrid uitgebouwd worden. In het microgrid kunnen verschillende lasten opgenomen worden. Zo kunnen de elektrische laadpalen, maar ook de E-Cube, een nul-energieproefgebouw, aan het microgrid gekoppeld worden. Afhankelijk van de vraag en het aanbod van de hernieuwbare bronnen (zon en wind) wordt energie meteen verbruikt door de lasten of gestockeerd in de batterijbank. Deze infrastructuur demonstreert de werking van een microgrid, laat toe de complementariteit van verschillende decentrale bronnen uit te testen en biedt de mogelijkheid te experimenteren met demand side management.

Small Wind Turbine (SWT) Field Lab

Het Small Wind Turbine (SWT) Field Lab omvat zowel meetinfrastructuur als enkele windturbines ‘under test’. Zoals de naam doet vermoeden gaat het hier over kleine windturbines. Dit wil zeggen dat de ashoogte van deze turbines beperkt is tot maximaal 15m hoogte. Aan de hand van de gemeten elektriciteitsproductie en de meteorologische data worden de prestaties van verschillende soorten windturbines vergeleken. Gedurende de veldtesten kunnen ook zaken zoals geluidsproductie, generatorontwerp en mastontwerp onderzocht worden. Het SWT Field Lab biedt plaats voor 10 kleine windturbines. Er werden 6 turbines aangekocht door UGent voor wetenschappelijk onderzoek. De overige 4 plaatsen worden ter beschikking gesteld voor dienstverlening aan bedrijven of onderzoeksgroepen buiten UGent.

Voor meer informatie over de verschillende windturbines en de productiegegevens kan u terecht op de website van het SWT Field Lab.