Oproepen

Het opzetten van een onderzoeksproject behoort tot de kernactiviteiten van Universiteit Gent, Power-Link. Vaak ontvangen we de vraag of we in een project willen participeren, maar omgekeerd zijn wij ook voortdurend op zoek naar partners om mee te stappen in een onderzoeksproject. Om het welslagen van vele projecten te bevorderen is een evenwichtige samenstelling van de partners onontbeerlijk.

Power-Link wil helpen om eenieders wens gerealiseerd te zien door precies haar rol als Link-partner op te nemen en vraag en aanbod met elkaar te koppelen. We verzamelen hier de verzoeken en stellen deze ter beschikking van dienstverleners, leveranciers of eenieder bereid om in te gaan op de vraag.

Bent u op zoek naar een partner om uw onderzoeksproject te coördineren, of wil u zelf een project opzetten maar u weet niet hoe? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectmedewerkers van Power-Link. Wij helpen u graag verder!

INTERREG Europe - Verbetering van het regionale ontwikkelingsbeleid en –programma’s

Naast heel wat ervaring in het schrijven van projectvoorstellen, projectcoördinatie en disseminatie, beschikken we ook over veel kennis en technische expertise binnen de verschillende beleidsthema’s: onderzoek en innovatie, koolstofarme economie, milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen. 

INTERREG Vlaanderen-Nederland

Naast heel wat ervaring in het schrijven van projectvoorstellen, projectcoördinatie en disseminatie, beschikken we ook over veel kennis en technische expertise binnen de verschillende beleidsthema’s: innovatie, duurzame energie en milieu. 

INTERREG North-West Europe

Het programma voor Noordwest-Europa is nog niet finaal. De thematische doelen waarvoor wij technische expertise en kennis ter beschikking kunnen stellen zijn: versterking van onderzoek; technologische ontwikkeling en innovatie; ondersteuning bij de verschuiving naar een koolstofarme economie in alle sectoren; en efficiënt gebruik van hulpbronnen en materialen. Daarnaast hebben we heel wat ervaring in het schrijven van projectvoorstellen, projectcoördinatie en disseminatie. 

INTERREG 2 Mers Seas Zeeën - Crossborder cooperation between the coastal regions of 4 member states (France, England, Belgium/Flanders and the Netherlands)

Naast heel wat ervaring in het schrijven van projectvoorstellen, projectcoördinatie en disseminatie, beschikken we ook over technische kennis en expertise binnen de 4 prioriteiten: technologische en sociale innovatie, koolstofarme technologieën, aanpassing aan klimaatverandering en hulpbronnen-efficiënte economie.

INTERREG North Sea Region

De prioriteiten waarvoor wij onze technische expertise en know-how kunnen aanbieden zijn: eco-innovatie en duurzame energie in de Noordzee Regio. Daarnaast hebben we ook heel wat ervaring in projectvoorstellen schrijven, projectcoördinatie en disseminatie. 

H2020

Wij kunnen ondersteuning en begeleiding bieden bij het schrijven van een projectvoorstel, bij de projectcoördinatie en disseminatie tijdens het project, en technische expertise binnen het domein van hernieuwbare energie.