UGent IOF FUSION

UGent - IOF

Overheid en industrie zetten sterk in om via verdere informatisering een Smart Society te realiseren. Met zijn specifieke oproepen tot publiek-private-partnerships (PPPs) speelt ook Europa in op deze trend om publieke infrastructuur en bijgaande bedrijfsprocessen aanzienlijk slimmer te maken, en dit door betere integratie van internettechnologie. Grote groeimarkten dienen zich hierdoor aan op vlak van energiebeheer (bv. smart power grids), mobiliteit en logistiek (bv. multimodale routering en Intelligent Transport Systems), gezondheidssector (in het bijzonder eHealth) en smart living (bv. smart buildings). Deze trend wordt ook bevestigd door het groeiend aantal vragen tot samenwerking uit de Vlaamse en Europese industrie die de onderzoeksgroepen internettechnologie ontvangen.

Het multidisciplinair AUGents consortium FUSION bundelt expertise inzake internettechnologie met expertise in de vier vermelde deeldomeinen van Smart Society. Er is actieve betrokkenheid van onderzoeksgroepen uit de faculteiten Ingenieurswetenschappen, Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, en Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Het consortium levert een belangrijke bijdrage tot de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen. FUSION bouwt de samenwerking op Vlaams en Europees niveau uit via projecten waarbij de kennis van het consortium gevaloriseerd wordt en de industrie zich dus positioneert op de internationale markt, en door het uitbouwen van unieke testfaciliteiten en technologieplatformen die een hefboom vormen naar industriële samenwerking met mogelijkheid tot brede valorisatie, etc.