Answers to the Carbon Economy

EFRO Interreg IVa 2 Zeeën

Het algemeen doel van het ACE project is een overgangstraject uit te stippelen om tot een koolstofarme economie te komen, en dit vanuit een zakelijk perspectief. Hierbij werden op wettelijk, economisch, ruimtelijk, technisch en sociaal vlak methodes ontwikkeld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo tegelijkertijd het concurrentievermogen in de projectdomeinen te verhogen.

ACE onderzoekt hoe koolstofarme principes kunnen worden geïmplementeerd op drie niveaus: het bedrijfsniveau, het niveau van het bedrijvennetwerk en van het bedrijventerrein. Er werden richtlijnen uitgezet om de energie-efficiëntie op deze drie niveaus te verbeteren en om de collectieve productie van groene energie op een economisch competitieve manier te organiseren. Het onderzoek baseerde zich op duurzame industriële modelgebouwen en eco-industriële bedrijventerreinen en werd vervolgens toegepast op de ACE pilootprojecten. Het doel van deze pilootprojecten is de EU 20/20/20 CO2 reductiedoelstellingen te halen, om de traditionele economische structuur te diversifiëren en om bedrijven veerkrachtig te leren omgaan met economische en klimaatsveranderingen.

Verder zal ACE ook interregionale samenwerkingsnetwerken opzetten om innovatie in cleantech en kennisoverdracht tussen de verschillende partners op gang te brengen. Het project concentreert zich niet enkel op het aantrekken van bedrijven in de sector van cleantech en hernieuwbare energie, maar helpt ook de reeds bestaande bedrijven om de overgang te maken naar een koolstofarme economie.

Partners

Meer informatie

Dit project werd gesteund door EFRO Interreg IVa voor de periode juni 2011 t/m september 2014.