BISEPS

Business clusters Integrated Sustainable Energy PackageS (BISEPS)

INTERREG 2 SEAS

BISEPS staat voor Business Clusters Integrated Sustainable Energy PackageS. Het doel van BISEPS is om clusters van bedrijven te overtuigen om daadwerkelijk meer gebruik te maken van hernieuwbare energie, en om synergiën tussen bedrijven te creëren op vlak van energie. BISEPS beoogt hiermee bij te dragen aan een meer duurzame, koolstofarme en milieuvriendelijke economie binnen Europa.

De integratie van middelgrote energietechnologieën (zoals windenergie, zonne-energie op grote schaal,  warmtewisseling, biomassa, wkk, slimme netten,...) in bedrijvenclusters speelt hierbij een belangrijke rol, maar  gaat gepaard met verschillende uitdagingen die zowel technisch, financieel, juridisch en organisatorisch van aard kunnen zijn.

In deze optiek zal BISEPS eerst de al aanwezige kennis over de hinderpalen, drijfveren en oplossingen langs de hernieuwbare energievraag- en aanbodzijde verzamelen. Met dit als vertrekbasis zal BISEPS vervolgens bestaande hinderpalen (zowel lokaal als internationaal) zo goed als mogelijk wegwerken en een bedrijfsgerichte bottom-up tool ontwikkelen, die moet leiden tot het finale het BISEPS-model.

Het BISEPS-model zal integrale duurzame energiepakketten aanbieden waarin zowel de beschikbare koolstofarme technologieën als de omringende diensten (financiële, organisatorische, juridische, etc.) geïntegreerd en op elkaar afgestemd zijn. Het model zal een handig instrument zijn voor alle stakeholders van bedrijvenclusters zowel nationaal als internationaal binnen –en in een later stadium hopelijk ook buiten- het 2 Zeeën-gebied.

Doelgroep

  1. vraagzijde: bedrijven, kmo’s bij bedrijvenclusters, vastgoedeigenaren (eindgebruikers van energie);
  2. aanbodzijde: energieleveranciers, netbeheerders, bedrijven die energiediensten aanbieden (ESCO);
  3. beleidsmakers: lokale overheden, ontwikkelaars en managers van bedrijvenclusters, regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Partners

Meer informatie


Dit project wordt gesteund door Interreg 2 Zeeën onder subsidiecontract nr. 2S01-067 voor de periode mei 2016 t/m april 2020.

BISEPS kan tevens rekenen op cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van Provincie West-Vlaanderen.

Bijkomende informatie over BISEPS zal beschikbaar zijn op de projectwebsite (publicatie volgt binnenkort).