Het elektrisch net, een spannend web

Brugproject economie-onderwijs

Met dit project wil het UGents energiekennisplatform Power-Link i.s.m. RTC West-Vlaanderen en de vzw Horizon Educatief de toepassingen van het elektrisch net op een eenvoudige en interactieve manier voorstellen aan studenten, de werkkrachten van morgen. Het brugproject speelt zo in op de doelstellingen van het STEM-actieplan van de Vlaamse Regering, waarbij het tekort aan ingenieurs, wetenschappers en technici op de arbeidsmarkt wordt aangepakt.

Het brugproject maakt jongeren wegwijs doorheen de complexe materie van elektrische netten. Tijdens een interactieve workshop worden de studenten mee op sleeptouw genomen door een gedetailleerde maquette die het elektrisch net in vereenvoudigde vorm voorstelt. In de overgang naar een duurzame energievoorziening vormen decentrale energiesystemen een belangrijke randvoorwaarde. De bestaande elektriciteits-infrastructuur zoals we die nu kennen moet immers worden getransformeerd naar een ‘smart grid’.

Deze ‘intelligente energienetwerken’ vereenvoudigen de integratie van decentrale energieproductie, veelal op basis van hernieuwbare energiebronnen, zoals bv. zon, wind of warmtekrachtkoppeling, en het bijhorende tweerichtingsverkeer van elektriciteit (van de producent naar de consument en omgekeerd).

Studenten maken tijdens de workshop kennis met de basisprincipes van het elektrisch net, en worden gestimuleerd om theorie om te zetten in praktijk tijdens de uitgewerkte DOE-opdrachten. De workshop is gericht naar leerlingen van de 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO), en leerkrachten werkzaam in West-Vlaanderen zullen hun klas kunnen inschrijven vanaf oktober 2014. Gesteund door RTC West-Vlaanderen en de vzw Horizon Educatief wil Power-Link de interesse bij jongeren uit zowel technische als wetenschappelijke studierichtingen proberen aanwakkeren voor technische opleidingen en/of carrières. Er is immers heel wat potentieel voor jobcreatie in de groene energiesector, vooral banen die technische competenties vereisen.

Partners

  • Universiteit Gent, Power-Link
  • RTC West-Vlaanderen
  • Horizon Educatief

Meer informatie

Het brugproject heeft een budget van 84.280,00€ en loopt van 1 oktober 2013 t/m 31 augustus 2015.

Over het Strategisch Plan STEM 2012-2020 & het Nieuw Industrieel Beleid

Via brugprojecten worden samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld gesteund die tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd – van in de kleuterschool tot aan de universiteit – te stimuleren. Daarbij ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en het aanleren van competenties om de ondernemingszin te stimuleren. De Vlaamse Regering werkte een geïntegreerd actieplan uit voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek: het Strategisch Plan STEM 2012-2020. Dit plan maakt ook deel uit van de acties in het witboek Nieuw Industrieel Beleid. Deze brugprojecten economie-onderwijs 2013 geven in belangrijke mate invulling aan deze uitdagingen.