Decongestie van het Distributienet door Decentrale Opslag

IWT Tetra

De markt van kleinschalige hernieuwbare decentrale energieopwekking werd tot voor kort gedomineerd door photovoltaïsche panelen (PV). Door de terugval van de subsidiëring en de bijkomende distributiekost heeft deze sector het moeilijk. Nochtans is de huidige courant gebruikte invertortechnologie in het distributienet nodig om een kwaliteitsvolle en continue spanning te voorzien.

D³O probeert via onderzoek de elektriciteitsvraag en -aanbod beter op elkaar af te stemmen door middel van invertor/batterijcombinaties, wat zal resulteren in een decongestie van het huidige distributienet. Daarnaast kunnen deze systemen ook instaan voor een ononderbroken voeding bij korte uitval van het distributienet.

De doelgroep van D³O is zeer uitgebreid. Het onderzoek gaat nl. uit van een win-winsituatie voor zowel de eindklant, de distributienetbeheerders (DNB) als de installateurs van zonnepanelen. Het gebruik van slimme meters bij de tarificatie van de distributiekosten zal hier een cruciale rol in spelen. Tenslotte zijn ook de aanbieders van invertor/batterijcombinaties belangrijke stakeholders, om de lancering van nieuwe producten te kunnen versnellen.

Via de opbouw van een demonstrator wil D³O bovenstaande voorgestelde oplossing concreet en praktisch valideren. Lemcko UGent ontwikkelde een ambitieuze testsetup die geleid heeft tot een vrij programmeerbaar, real life, residentieel distributienet. Deze testsetup wordt gebruikt om zowel de residentiële klant als het distributienet te monitoren en leent zich bijgevolg perfect om invertor/batterij-combinaties in het net te integreren, de voorgestelde oplossingen te valideren en zo de eindklant én de DNB’er te overtuigen van dergelijke innovatieve omvormers.

De demonstrator wordt verder uitgebouwd om via workshops en hands-on sessies installateurs kennis te laten maken met deze nieuwe omvormers. Aan de hand van gerichte design tools is de installateur in staat om op correcte wijze een optimale invertor/batterijcombinatie te kiezen. Tot slot word de praktische implementatie aangeleerd op het ontwikkelde platform.

Partners

Meer informatie

Dit project wordt gesteund door het IWT voor de periode januari 2014 t/m december 2015.