Energising Coasts with Offshore Renewable Energy (ENCORE)

Encore image with logo

Doel

Het doel van het project ENCORE is om vier technologieën voor hernieuwbare offshore energie (zoals omvormers voor golfslagenergie, getijdenenergie, rivierturbines en drijvende offshore zonne-energie) op een gestructureerde wijze en in samenwerking met verschillende partners door te ontwikkelen en open-source tools en diensten te ontwikkelen die bijdragen tot een versnelde commercialisatie van offshore energie-oplossingen voor eilanden, havens, stuwbekkens en offshore installaties, met een focus op de 2 Zeeën-regio en de ruimere internationale omgeving.

 

Resultaten

Verwacht wordt dat het ENCORE-project zal leiden tot rendabele oplossingen, jobs, mogelijkheden voor export, toegenomen concurrentiel vermogen, en op die manier zal bijdragen aan een duurzamer klimaat.

 

Financële steun

Het ENCORE-project wordt geleid door MET-support en wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, met bijkomende steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontract 2S08-004. Ook de Nederlandse provincies Zuid- en Noord-Holland en Zeeland leveren financiële steun. Andere partners in het project zijn European Marine Energy Centre, Bureau Veritas, Artelia, Deftiq, Universiteit Gent, Teamwork Technology, Oceans of Energy, EEL Energy, Inyanga Marine Projects, Water2energy.