Transition strategies for delivering low carbon district heat (HeatNet)

INTERREG NWE

Het project Heatnet formuleert oplossingen voor financiële, regelgevende en organisatorische hindernissen die de ontwikkeling van warmtenetten in de weg staan. Dit gebeurt op basis van input uit de realisatie van een aantal 4de generatie warmtenetten in pilootsteden. In West-Vlaanderen is Kortrijk pilootstad.

Het project moet resulteren in een model voor de realisatie van warmtenetten en in een draaiboek om lokale overheden, energieleveranciers, projectontwikkelaars, afnemers, ... warm te maken voor de transitie naar deze duurzame manier van verwarmen/koelen. De haalbaarheid van 4 de generatiewarmtenetten wordtl in kaart gebracht zijn en er zullen modellen ontwikkeld worden om de economische haalbaarheid van dergelijke netten te verbeteren. Ook verdere ontwikkelingen in de toekomst (andere duurzame energiebronnen, ...) worden onderzocht.
Concreet zal in Kortrijk in de eerste fase van het project het warmtenet op campus Kortrijk Weide aangelegd worden, in een tweede fase wordt dit verder uitgebreid. In een 3de fase zullen 1 of 2 hubs gerealiseerd worden op één of enkele van de stadsontwikkelingssites langs de Leie.

Partners

 • City of Dublin Energy Management Agency Ltd (projectcoördinator)
 • Plymouth City Council
 • CAP 2020 asbl
 • Stad Kortrijk
 • Intercommunale Leiedal
 • Energy Cities
 • Ville de Boulogne-sur-Mer
 • Universiteit Gent
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Les 7 Vents
 • Aberdeen City Council
 • Mijnwater B.V.
 • South Dublin County Council
 • Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement

 

Meer info

http://www.nweurope.eu/projects/project-search/heatnet-transition-strategies-for-delivering-low-carbon-district-heat/