Increasing the penetration of renewable energy sources in the distribution grid by developing control strategies

FP7

De grote stijging van hernieuwbare energiebronnen belast het elektriciteitsnetwerk steeds meer. Dat heeft niet alleen invloed op de transmissienetbeheerders, maar ook op de distributienetbeheerders. De enorme groei en populariteit van die hernieuwbare energiebronnen zorgt namelijk voor een energiestroom die zowel van het net naar de gebruiker als van de gebruiker naar het net loopt en die spanningsverschillen veroorzaakt. Daardoor is er dringend nood aan nieuwe operationele- en controlestrategieën die ervoor zorgen dat de gebruikers kunnen blijven rekenen op een betrouwbare en kwalitatieve energiebevoorrading.

INCREASE onderzoekt welke de optimale controlestrategie is en de ontwikkeling en integratie ervan. Niet alleen het beheer van de hernieuwbare energiebronnen in het distributienet komt aan bod, maar ook de voorziening van de ondersteunende diensten (voor zowel distributie- als transmissienetbeheerders), de regeling van spanning en de reservevoorziening. Daarnaast zullen binnen INCREASE ook het wettelijk kader, de technische reglementen en de beschikbare ondersteunende diensten onderzocht worden. Nadien wil INCREASE aanpassingen voorstellen om de voorziening van de ondersteunende diensten te vergemakkelijken aangezien die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het elektriciteitsnet.

INCREASE zal ervoor zorgen dat hernieuwbare energiebronnen en vermogens verder kunnen gaan dan enkel het uitwisselen van energie met het net. Op die manier zullen de distributienetbeheerders evolueren van congestie- naar capaciteitsmanager en zal er een efficiëntere exploitatie zijn van de huidige onthaalcapaciteit. Er zal dus meer energie doorgegeven worden aan het net en aan een lagere kost. Dankzij het efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur kunnen de nettarieven dalen, wat dus kan zorgen voor een lagere kost bij de gebruikers.

Natuurlijk moeten de resultaten en ontwikkelingen uit het onderzoek ook getest worden. Dat zal in de eerste plaats gebeuren in het simulatieplatform. Dat platform kan ook dienen als tool voor de distributiebeheerder om de invloed van hernieuwbare bronnen op het net te onderzoeken. Nadien worden de resultaten verder gevalideerd door testen in laboratoria en op het terrein (in België, Oostenrijk, Slovenië en Nederland).

Partners

 • Universiteit Gent
 • Elia
 • Eandis
 • Elektro Gorenjska
 • Liander
 • Stromnetz Steiermark
 • Aristotle University of Thessaloniki
 • Joanneum Research
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • University of Ljubljana
 • Alenco
 • Korona
 • Mastervolt International

Meer informatie

INCREASE wordt gesteund door het 7de Kaderprogramma (FP7 - Energy) van de Europese Commissie en loopt van 1 september 2013 t/m 31 december 2016.

Budget: 4,3 M€

Bijkomende informatie over INCREASE is beschikbaar op de projectwebsite http://www.project-increase.eu.