Integrating Tidal Energy into the European Grid

ITEG is een Interreg 2 Zeeënproject over getijdenenergie waar de UGent Power-Link bij betrokken is.

Binnen het ITEG-project zal onderzoek gedaan worden naar getijdenenergie en hoe we die via waterstofconversie en -opslag kunnen integreren in het netwerk.

Tidal machine underwater

 

Power-Link zal als onderdeel van de UGent meewerken aan het werkpakket rond de implementatie van het project en bijdragen tot de simulatie, het testen en het optimaliseren van het energiemanagementsysteem. Daar valt o.a. het modelleren van een elektrisch netwerk en energieopslagopties onder, alsook het optimaliseren van de aansluiting op het net.

In het langetermijnpakket zal Power-Link ook bijdragen aan een sociale aanvaardingsstudie over energiecreatie en –opslag uit oceanen.

Power-link zal ook een rol spelen in de communicatie en het dessiminatiepakket door o.a. artikels te publiceren en het project voor te stellen op conferenties en evenementen.

 

Verder zal Power-Link ook de expertise uit andere Europese en Vlaamse projecten benutten om bij te dragen aan het succes van ITEG.

 

Meer info: ITEG website