Research, Innovation and Business Support for a Low Carbon Economy

EFRO Interreg IVa

SAFE-ICE (Sisco, Ace, Fusion, Ecomind – Inspirers of Carbon Efficiency) bundelt de kennis vergaard in tien INTERREG 2 Zeeën projecten. Alle tien projecten bestudeerden aspecten van de transitie naar een koolstofarme economie.

De bevindingen van deze projecten worden in vier werkgroepen besproken.  Het transitieproces vereist een benadering op niveau van bedrijven/gebouwen (werkgroep Business/Building), B2B (werkgroep Business-to-Business) & bedrijventerreinen (werkgroep Business Parks) en omvat zowel de vraag- (maatregelen voor efficiënt gebruik van hulpbronnen) als aanbodzijde (producten & diensten met een lage milieu-impact). Een vierde werkgroep (Market & Policy Conditions) onderzoekt hoe het beleid via aangepaste wetgeving de markt kan stimuleren en ondersteunen.

Door op deze vier niveaus opportuniteiten, belemmeringen en hiaten te identificeren wordt de betekenis van de koolstofarme economie voor het 2 Zeeën gebied in kaart gebracht. De best practices op het vlak van onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning worden samengebracht in SAFE-ICE.

De resultaten van de werkgroepen werden gebundeld in een brochure en werden gepresenteerd op een conferentie in Antwerpen (23-24 april 2014) gericht op beleidsmakers, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het brede publiek kon kennismaken met de resultaten van SAFE-ICE tijdens Ecofeest  (27 april 2014), een bouw- en ecobeurs in Westerlo.

Partners

      Meer informatie

      Dit project wordt gesteund door Interreg 2 Zeeën Clusterinitiatief voor de periode oktober 2013 t/m maart 2015.