Step By Step

Step By Step

Step by Step wil enerzijds de energie consumptie bij huishoudens verminderen en anderzijds investeringen door huishoudens in energie efficiënte en/of hernieuwbare energie producten aanmoedigen. Hiervoor word een energie-besparingsinterventie gelanceerd bij 9.000 huishoudens in 4 Europese gebieden. De betrokken Europese gebieden zijn Gent (België), Cefalù (Italië), Alcúdia (Spanje) en Warshau (Polen).

De interventies zijn gebaseerd op een gedragsstrategie. Een web based systeem voor gedragsverandering wordt ontwikkeld. De huishoudens worden regelmatig aangemoedigd om nieuwe acties voor de vermindering van hun energieconsumptie uit te proberen en zich ertoe te engageren. Community-based sociale marketing strategieën worden gebruikt om energie investeringen aan te moedigen.

Step by Step is innovatief omwille van de focus op persoonlijke interactie. Bestaande campagnes voor energiebesparing verhogen de algemene bewustwording van huishoudens maar leiden niet tot grootschalige gedragsveranderingen. Communicatiestrategieën waarin direct contact centraal staat zijn effectiever om gedragsveranderingen te creëren dan massa media campagnes. Daarom wordt in dit project een systeem geïntroduceerd waarin individueel deur-tot-deur contact wordt gemaakt met de huishoudens. Gedurende het interview moet elke huishouden een aantal vragen beantwoorden en enkele simpele acties uitkiezen om geld en energie te besparen. De betrokken huishoudens worden regelmatig gecontacteerd via email of telefoon en worden gedurende een periode van 20 maanden begeleid om energiebesparende maatregelen te nemen. Er wordt hen gevraagd om regelmatig feedback te geven over hun acties, en om nieuwe acties uit te proberen.

De begeleiding van de huishoudens wordt gemonitord via een web-based system. Dit systeem is gebaseerd op een gedragsstrategie. De gesuggereerde acties aan huishoudens zijn gepersonaliseerd om aan te sluiten bij hun profiel en voorgaande activiteiten in de interventie. De acties variëren van gemakkelijk (b.v. zet een deksel op een kookpot), tot moeilijker (b.v. zet de verwarming 1°C lager) tot investeringsbeslissingen (b.v. installeer zonnepanelen). De acties worden samengesteld in patronen zodat verschillende potentiële paden stap per stap kunnen worden bewandeld naar een nieuw, energie zuinig, gedrag. Elk huishouden stelt zijn eigen pad samen. Het gekozen pad zal afhankelijk zijn van het socio-demografisch en psychosociaal profiel van het huishouden.

Het project zou zo’n 12% energiebesparing voor minimum 6.300 huishoudens moeten opleveren. Uiteindelijk zal dit Step by Step proces kunnen worden toegepast in eender welke Europese stad om zo de doelstellingen van energie- en kostenbesparing van de Europese en lokale beleidsmakers te behalen en een boost te geven aan de groene economie.

Power-Link is de communicatie en disseminatie manager van het project.

Partners

Meer informatie

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder de subsidieovereenkomst Nb 649733 voor de periode maart 2015 t/m augustus 2017.