The Small Wind Turbine Field Laboratory

Hercules middelgrote infrastructuur

De Universiteit Gent heeft in samenwerking met de Hogeschool West-Vlaanderen en de Hogeschool Gent en met ondersteuning van het Vlaamse Herculesfonds een veldlaboratorium voor kleine windturbines uitgebouwd. Het Small Wind Turbine Field Laboratory is gelegen in de Esperantolaan te Oostende, tegenover het GreenBridge wetenschapspark.

In tegenstelling tot grote en middelgrote windturbines, die een fase van technische volwassenheid bereiken, worden kleine windturbines echter nog steeds geplaagd door relatief hoge productie- en aanschafkosten en relatief lage betrouwbaarheid en energieopbrengst. Een belangrijke reden hiervoor is dat kleine windturbines vaak geproduceerd worden door kleine bedrijven met een beperkt budget voor onderzoek en verbetering. Voor hen is het vooral belangrijk snel een product op de markt te hebben. Veel van de kleine turbines die nu reeds beschikbaar zijn, hebben er dan ook een beperkt of geen veldtesttraject opzitten. Qua technologische maturiteit bevinden kleine windturbines zich dan ook in de situatie die fotovoltaïsche panelen twintig jaar terug kenden.

Om dit probleem aan te pakken heeft de Associatie Universiteit Gent besloten het SWT Field Lab op te starten om kleine windturbines aan doorgedreven veldtesten te onderwerpen. Het SWT Field Lab omvat 10 funderingen voor windturbines met een ashoogte van maximum 15m. Van de 10 funderingen zijn er 6 reeds voorzien van een turbine. De overige 4 worden beschikbaar gesteld voor dienstverlening aan bedrijven actief in (kleinschalige) windenergie.

De primaire doelstelling is het beoordelen van de elektrische en mechanische eigenschappen, de geluidsproductie, de efficiëntie en de energieopbrengst bij kleine windturbines. Bovendien wordt alles gecorreleerd met meteorologische data zoals windsnelheid en windrichting. Op die manier kan het SWT Field Lab prestatie limiterende factoren en prestatie verbeterende opportuniteiten in de ontwerpen isoleren en verbeteren waar mogelijk, teneinde zo de ontwikkelende markt van kleine windenergie volop de wind in de zeilen te geven.

Partners

  • Universiteit Gent
  • Hogeschool Gent
  • Hogeschool West-Vlaanderen
  • GreenBridge
  • Universiteit Gent, Power-Link

Meer informatie

Bijkomende informatie over het SWT Field Lab en de geïnstalleerde turbines is beschikbaar op de website http://www.swtfieldlab.ugent.be.