Demonstration of a 1 MW wave energy converter integrated in an offshore wind turbine farm (UPWAVE)

Er worden al heel wat golfenergieconvertoren ontwikkeld, maar vaak zijn ze nog niet matuur, noch rendabel t.o.v. offshore windenergie.  Als we in gedachten houden dat tegen 2050 zo’n 15% van de totale elektriciteitsbehoefte in Europa ingevuld zou kunnen worden door de golfenergiesector, is het duidelijk dat we de snelheid waarmee golfenergieconvertoren ontwikkeld worden, moeten opdrijven.  Het doel van UPWAVE is om een golfenergieconvertor van 1 MW te ontwikkelen en deze te demonstreren in een offshore windmolenpark in de Belgische Noordzee. Ook zal het potentieel van de combinatie golf- en windenergieconversie in een gemeenschappelijke zone, waarbij er gebruik gemaakt van gedeelde bekabeling en onderhoud, onderzocht worden. De ontwikkelingen en bevindingen die tijdens het project aan bod komen, moeten uiteindelijk leiden tot een efficiëntere golfenergieconvertor die minder kost, meer energie produceert en met het oog op effectieve commercialisatie na afloop van het project.

Het concept van de golfenergieconvertor binnen UPWAVE is gebaseerd op het kleinschaligere prototype van het Deense bedrijf Wave Star A/S. De zogenaamde ‘Wavestar’ was gedurende meer dan 4 jaar operationeel en stond in verbinding met het elektriciteitsnet in Denemarken. Het gaat hier om een point-absorber technologie waarbij een reeks halfbolvormige boeien op en neer getild worden door de golven en daarbij een generator aandrijven. Dit prototype wordt binnen UPWAVE nu dus uitgebreid tot een levensgrote demonstrator van 1 MW en mikt op een jaarlijkse elektriciteitsproductie van 1,7 GWh, wat overeenkomt met een elektriciteitsverbruik van zo’n 400 doorsnee huishoudens.

Partners:

Meer informatie:

Dit project loopt van februari 2016 t.e.m. januari 2021 en geniet financiële steun van de EU via het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 onder subsidieovereenkomst nr. 691799.

Bijkomende informatie over UPWAVE zal beschikbaar zijn op de projectwebsite (deze wordt binnenkort aangekondigd).