Windkracht 13

Nieuw Industrieel Beleid

Het project Windkracht 13 is gericht op het openbreken van de markt voor kleine en middelgrote windturbines. Dit wordt gefundeerd door het uitvoeren van een JERTS- studie (Juridisch, Economisch, Ruimtelijk, Technisch, Sociaal) die de bestaande barrières duidelijk in kaart brengt. Aan de hand hiervan worden aanbevelingen gedaan voor het verlagen van drempels verbonden met deze barrières. Al dusdoende worden nieuwe opportuniteiten geformuleerd en worden ‘best-case’ opportuniteiten in verband met de installatie van kleine en middelgrote windturbines duidelijk in kaart gebracht die leiden tot de installatie van de broodnodige demonstraties. Zo worden bijvoorbeeld alle kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen in kaart gebracht. Dit overzicht is te vinden op http://www.windkracht13.be/inventaris-kmwt.

Naast het openbreken van de bestaande maar beperkte markt is het de bedoeling om uitgaande van realistische en pragmatische criteria nieuwe locaties in kaart te brengen en zodoende de marktintroductie van KMWT’s te versterken. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het hergebruik van (bestaande) masten en torens die naast hun traditionele functie ook – eventueel na aanpassing – geschikt zijn voor hernieuwbare energietoepassingen in het algemeen, kleine (en middelgrote) wind turbines in het bijzonder. Bij de uitvoering van deze studie wordt vertrokken van de bestaande regelgeving, ondersteuningsmechanismen en normen. Doch is het de bedoeling hier niet op vast te pinnen maar door een specifieke benadering hier van los te koppelen om het mogelijk te maken een nieuwe wind te laten blazen in het Vlaamse en lokale energiebeleid.

Het project maakt deel uit van een oproep in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid. De economische pijler van het NIB focust op de ‘Fabriek van de Toekomst’ als het knooppunt van het nieuwe productiviteitsoffensief.

Partners

  • Universiteit Gent, Power-Link
  • Tecnolec

Meer informatie

Het project Windkracht 13 wordt gesteund door de Vlaamse Overheid (Nieuw Industrieel Beleid | Fabriek van de Toekomst) en loopt van maart 2013 t/m augustus 2015.

Bijkomende informatie over Windkracht 13 is beschikbaar op de projectwebsite: http://www.windkracht13.be.