WINDUR

FP7

Tot nu toe is de markt van kleine windturbines vooral beperkt tot landbouwregio’s en afgelegen gebieden, hoewel de belangrijkste potentiële markt stedelijke omgevingen zijn. 80% van de Europese bevolking woont namelijk in steden en de Europese richtlijn 2010/31/EU over Energy Performance of Buildings heeft vastgelegd dat alle nieuwe woningen nulwoningen moeten zijn tegen 2020. Dat is een zeer uitdagende commerciële kans voor kmo’s die al bezig zijn met de ontwikkeling van kleine windturbines. Eerst moeten de verschillende technische uitdagingen voor dit type windturbine onderzocht worden, want de steeds veranderende lage windsnelheden maakt de kostenefficiëntie van windenergie moeilijk in stedelijke omgevingen.

WINDUR wil dan ook een prototype ontwikkelen dat kostenefficiënt is en dus gebruikt kan worden in stedelijke omgevingen. Dat prototype wordt een kleine windturbine met verticale as die geoptimaliseerd zal worden om ingeplant te kunnen worden op de daken in stedelijke omgevingen.
Deze optimalisaties bestaan uit:

 • Een nieuwe controlestrategie voor de variabele windsnelheden zodat er toch zoveel mogelijk energie opgewekt kan worden.
 • Een aerodynamisch design zodat de windturbine lichter is, gemakkelijker te installeren en goedkoper.
 • Een onderzoek van de wind voorzieningen in stedelijke omgevingen, zodat de beste locaties geselecteerd kunnen worden.

WINDUR heeft een prestatie voor ogen van 0,35kWh/€ aan een gemiddelde jaarlijkse windsnelheid van 6,5m/s zodat de investering in minder dan 15 jaar terug verdiend kan worden.

WINDUR wil ook oplossingen ontwikkelen om aan Europese kmo’s een competitiefvoordeel te geven bij de ontwikkeling van kleine windturbines. Het consortium van WINDUR bestaat uit kmo’s die zich gespecialiseerd hebben in windturbines (van onderdelen tot de installatie ervan) en verschillende onderzoeksinstellingen met een uitgebreide knowhow over windtechnologie.

Partners

 • UGent
 • FuturEnergy
 • Mastergas Global Energy
 • Machachi
 • Gerriko S-E-T Technology Solutions
 • Etulos Solute
 • Fundación CENER-CIEMAT
 • Uppsala Universitet
 • Inverto NV

Meer informatie

WINDUR wordt gefinancierd door het 7de Kaderprogramma (FP7 - Research for SMEs) van de Europese Commissie en loopt van 1 november 2013 t/m 31 oktober 2015.

Budget: 1,15 M€

Bijkomende informatie over WINDUR is beschikbaar op de projectwebsite http://www.project-windur.eu.