Julie Vermeirsch

Julie VermeirschJulie Vermeirsch is klinisch psycholoog en werkende als onderwijsassistent en doctoraatstudent binnen het team ontwikkelingsstoornissen (Research in Developmental Disorders Lab; RIDDL). In 2010 behaalde ze haar diploma Master of Science in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie en in 2012 behaalde ze haar diploma Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering. In 2012 vervolledigde ze ook de tweejarige postgraduaatopleiding Vroegdetectie en vroegbegeleiding van ontwikkelingsstoornissen.

Binnen de onderzoeksgroep RIDDL gaat haar interesse uit naar de algemene ontwikkeling van vroeggeboren kinderen tijdens de eerste levensjaren. In een project dat werd opgestart in samenwerking met het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van het UZ Gent en de dienst Neonatologie van het AZ Sint-Jan Brugge, volgt ze samen met enkele collega’s de ontwikkeling van zeer vroeggeboren kinderen op verschillende momenten op door gebruik te maken van gestandaardiseerde diagnostische instrumenten, spelobservaties, gedragstaken en vragenlijsten. Het doel van het project is om een zicht te krijgen op het ontwikkelingsverloop van deze kinderen op sociaal-communicatief, talig, verstandelijk en gedragsmatig vlak. Daarnaast heeft men bij deze groep met verhoogde kwetsbaarheid ook aandacht voor vroege signalen die kunnen wijzen op een ontwikkelingsstoornis.

 

Een vroegtijdige geboorte heeft vaak tot gevolg dat zowel de ouders als het kind een moeilijke start en een grote kwetsbaarheid vertonen. Vandaar dat het van essentieel belang is om ouders en hun kind op een adequate manier te kunnen begeleiden. We hopen dan ook dat de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan de vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsmoeilijkheden bij vroegtijdig geboren kinderen en aan de optimalisatie van de ondersteuning van ouders.

 

E-mail: Julie.Vermeirsch@Ugent.be

 

 

Publications:

Vermeirsch, J., Verhaeghe, L., Casaer, A., Faes, F., Oostra, A., & Roeyers, H. (2020). Diagnosing autism spectrum disorder in toddlers born very preterm: Estimated prevalence and usefulness of screeners and the autism diagnostic observation schedule (ADOS). Journal of Autism and Developmental Disorders. doi: 10.1007/s10803-020-04573-6

 

Vlaeminck, F., Vermeirsch, J., Verhaeghe, L., Warreyn, P., & Roeyers, H. (2020). Predicting cognitive development and early symptoms of autism spectrum disorder in preterm children: The value of temperament and sensory processing. Infant Behavior and Development, 59. doi: 10.1016/j.infbeh.2020.101442