Medewerkers

Mederwerkers binnen de onderzoeksgroep Relatie- en Gezinsstudies (Family Lab).

 

Prof. dr. Ann Buysse Marieke Van Schoors Isabelle Deryckere
Prof. dr. Lesley Verhofstadt Dagmar Stockman
Katty Kochman
Prof. dr. Alexis Dewaele Liesbet Berlamont
Lut Daniëls
Prof. dr. Luc Van den Berge Song Chao
Mieke Van Daele
dr. Céline Hinnekens Maarten Reynaert Inse Van Melkebeke
dr. Laura Sels  

 

ZAP-leden

Prof. dr. Ann Buysse

 Prof. dr. Ann BuysseOmschrijving

Ann Buysse is decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent waar ze binnen de vakgroep Experimenteel Klinische en Gezondheidspsychologie mede-hoofd is van de onderzoeksgroep Relatie- en gezinsstudies (Family Lab).

Ze is mede-inrichter en opleider van de permanente vorming Bemiddeling (UGent).

Als onderzoekster heeft ze een ruime expertise met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, interdisciplinair onderzoek en fundamenteel uitkomst-/procesonderzoek en methodisch onderzoek op het gebied van de gezinspsychologie. Recent was ze hoofdpromotor van 2 interdisciplinaire, interuniversitaire onderzoeksprojecten naar scheiding in Vlaanderen (i.e., IPOS) en seksuele gezondheid in Vlaanderen (i.e., Sexpert). Momenteel is ze mede-promotor van een GOA-onderzoeksproject naar sociaal en genetisch ouderschap (i.e., Parenthood Research team) en mede-promotor van een interdisciplinair, interuniversitair onderzoeksproject naar processen binnen nieuw samengstelde gezinnen (FittiF).

 

Academische bibliografie

Contact

  Prof. dr. Lesley VerhofstadtProf. dr. Lesley Verhofstadt

  Omschrijving

  Lesley Verhofstadt is hoofd van de onderzoeksgroep Relatie- en gezinsstudies (Family Lab). Ze superviseert en verricht onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van (a) een wetenschappelijk begrip van relatie- en gezinsproblemen, en (b) preventieve en therapeutische interventies voor koppels en gezinnen. Zij heeft daarvoor over de jaren heen onderzoeksprogramma’s uitgebouwd rond de volgende onderwerpen:

  1. Gedragsmatige, affectieve, en cognitieve processen onderliggend aan relatieontevredenheid in koppels. Meer specifiek:

  • Psychologische behoefefrustratie en emotieregulatie
  • Deficieten in empathische accuraatheid
  • Deficieten in dyadische coping en sociale steunprocessen
  • Conflicthantering

  2. Stress & coping in gezinnen 

  Dit onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag waarom de stress die gepaard gaat met significante levensgebeurtenissen sommige gezinnen dichter bij elkaar brengt en andere gezinnen kapot maakt. We doen onderzoek binnen gezinnen die geconfronteerd worden met:

  • Kinderkanker
  • Buitenlandse tewerkstelling
  • Detentie

  Als lid van de redactie van tijdschriften voor clinici (Systeemtherapie, Tijdschrift voor Klinische Psychologie) draagt ze in belangrijke mate bij tot het vertalen van resultaten uit fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk.

  Ze is al jaren vertegenwoordiger van de sector Onderzoek & Onderwijs in de Belgische Psychologencommissie en ze is bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling . Ze doceert de vakken Relatie- en Gezinsstudies, Relatie- en Gezinstherapie, en Klinisch Psychologische Vaardigheden. Verder is ze als staflid en trainer verbonden aan de Permanente Vorming Partnerrelatie-, Gezins-, en Systeempsychotherapie aan de Universiteit Gent.

   

  Academische bibliografie

  Contact

   Prof. dr. Alexis DewaeleAlexis Dewaele

   Omschrijving

   Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de studie van seksuele minderheden (homomannen, lesbiennes en biseksuele mannen en vrouwen), onderzoeksmethoden, en evidence-based praktijk en beleid.

   Als coördinator van PSYNC, het UGent consortium in het veld van de klinische psychologie, heb ik bijzondere aandacht voor de samenwerking met diverse groepen van stakeholders (beleid, onderzoek, praktijkwerkers, sociale organisaties,…) en voor alles wat te maken heeft met valorisatie (vertaling van onderzoeksresultaten naar concrete producten, wetenschappelijke impact evenals wetenschapscommunicatie).

   Recente studies:

   • Romantische relaties tussen hetero, homo- en biseksuele mannen en vrouwen
   • Verbetering van de geestelijke gezondheid(szorg)
   • Burgerbetrokkenheid en maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek
   • Minderheidsstress en (mentale) gezondheid
   • Het vergelijken van online en offline survey onderzoeksmethoden
   • De relatie tussen zichtbaarheidsmanagement als een coping strategie bij holebi’s en het ervaren van stress
   • Kenmerken van de seksuele start bij homo- en biseksuele jongens en mannen 

    

   Huidige onderzoeksactiviteiten zijn een onderdeel van verschillende grootschalige projecten (ACCOMPLISSHMentALLY; Single Case Archive en Elke Relatie Telt.

    

   Academische bibliografie

   Contact

    

   Prof. dr. Luc Van den Berge

   OmschrijvingIMG_20190811_113137.jpg

   Ik ben afgestudeerd als doctor in de pedagogische wetenschappen en ben daarnaast ook systemisch en narratief psychotherapeut. Ik werk als erkende opleider en supervisor bij de BVRGS. Daarnaast ben ik ook werkzaam in het RCGG Deinze-Eeklo-Gent en ben ik geassocieerde trainer bij de Interactie-Academie in Antwerpen. Als supervisor verbonden aan de groepspraktijk De Luwte. Ik ben ook verbonden aan de KULeuven als vrijwillig wetenschappelijk medewerker.

    

   Contact

    

   AAP/WP-leden 

   dr. Céline Hinnekens

   Céline Hinnekens

   Omschrijving

   Mijn onderzoeksinteresse richt zich op het concept ‘Empathische Accuraatheid’, of hoe goed partners elkaars gedachten en gevoelens kunnen inschatten tijdens interacties en welk effect dit heeft op hun relatie. Enkele van mijn onderzoeksvragen situeren zich rond:

   • een gebrekkige mate van empathische accuraatheid bij (on)tevreden koppels
   • de rol van motivatie binnen empathische (in)accuraatheid
   • bedreiging voor het zelfbeeld en bedreiging voor de relatie als motivatoren om minder empathisch accuraat te zijn

   Mijn onderzoek bestaat uit een combinatie van vragenlijsten, video-opnames van conflict-interacties tussen partners en de onderzoeksparadigma's van empathische accuraatheid.

    

   Academische bibliografie

    

   dr. Laura SelsLaura Sels

    

   Omschrijving

   Het doel van mijn onderzoek is om dynamische emotionele processen in hechte (en met name romantische) relaties beter te begrijpen en uiteindelijk ook te helpen verbeteren. Een deel van het onderzoek dat ik heb gedaan, dat ik momenteel doe of ga doen, richt zich op:

   • Emotionele connecties tussen partners: geraken partners hun emoties op elkaar afgestemd doorheen de tijd, worden hun emoties overgedragen naar elkaar, gaan ze emotioneel gezien meer op elkaar lijken, .. en wat kan ons dit vertellen over het functioneren van hun relatie
   • Hoe interageren percepties en emoties met elkaar: zijn partners’ percepties over de emotionele processen die plaatsvinden in de relatie belangrijker dan de emotionele processen die daadwerkelijk plaatsvinden, hoe beïnvloeden bepaalde dynamische aspecten van hun emotie hoe ze hun partner percipiëren
   • Hoe werken bepaalde interpersoonlijke emotionele processen (het uiten van emoties, empathische accuraatheid of het begrijpen van elkanders emoties, zich hierin begrepen voelen) met elkaar samen in het behoud van een goede relatie

   Academische bibliografie

   Contact

     

   dr. Lara Staslarastas

    

   Omschrijving

   Ik ben aangesteld als postdoctoraal onderzoeker aan de UGent en vervul de rol van datamanager binnen een SBO-project (strategisch basisonderzoek) omtrent intrafamiliale solidariteit. Dit project is een interdisciplinair, interuniversitaire samenwerking tussen de  Universiteit Gent, Universiteit van Antwerpen, KU Leuven en de Arteveldehogeschool. Het stelt als doel om een basis te leggen voor een nieuw juridisch en sociaal kader dat ook afgestemd is op postmoderne gezinsconstellaties (een-oudergezinnen, nieuwsamengestelde gezinnen, holebigezinnen,.. etc.). Mijn voornaamste onderzoeksinteresses situeren zich in dyadische data-analyse (analyse van koppel- en gezinsdata).

   Academische bibliografie

   Contact

   Marieke Van Schoors 

   Marieke Van Schoors

   Omschrijving

   Mijn onderzoek focust op de impact van kinderkanker op alle gezinsleden en het gezin als geheel. In het bijzonder doe ik onderzoek naar:

   • Korte en lange termijn effecten van kinderkanker op gezinnen en alle individuele gezinsleden
   • Factoren die helpend kunnen zijn in het omgaan met de diagnose
   • De beleving van ouders en siblings betreffende de diagnose, de behandeling en de gevolgen voor het gezinsleven

   Om volledig te kunnen bevatten hoe kinderkanker een invloed heeft op een gezin, maken we gebruik van een multi-method (vragenlijsten & interviews) en multi- informant (alle gezinsleden worden bevraagd) benadering.

    

   Academische bibliografie

   Contact

   Dagmar Stockman

   Omschrijving

   Ik ben onderwijsassistent in de onderzoeksgroep relatie- en gezinsstudies. Ik doceer de practica van relatie-en gezinstherapie en daarnaast voer ik onderzoek uit bij slachtoffers van seksueel geweld.Dagmar Stockman

    

   Het meemaken van seksueel geweld als volwassen man of vrouw gaat vaak gepaard met heel wat veranderingen in verschillende levensgebieden. Mijn onderzoek gaat over de psychologische en sociale veranderingen die mensen ervaren na het meemaken van seksueel geweld. Meer specifiek ben ik geïnteresseerd in:

   • Welke psychologische en sociale veranderingen ervaren worden na het meemaken van seksueel geweld?
   • Of deze psychosociale veranderingen uitsluitend negatief zijn?
   • Welke factoren deze veranderingen beïnvloeden?
   • Potentiële geslachtsverschillen in het ervaren van deze veranderingen?

    

   Om een antwoord te vinden op bovenstaande vragen wordt een multi-methodische benadering (interviews en vragenlijsten) gebruikt.

   Naast mijn werk als onderwijsassistent/onderzoeker werk ik eveneens als zelfstandig klinisch psycholoog in een groepspraktijk.

    

   Academische bibliografie

    Contact

   Liesbet Berlamont

   OmschrijvingLiesbet

   Mijn onderzoeksinteresse richt zich op het concept ‘Empathische Accuraatheid’, of hoe goed partners elkaars gedachten en gevoelens kunnen inschatten tijdens interacties. Enkele van mijn onderzoeksvragen situeren zich rond:

   • de invloed van motivatie (voor het welzijn van zichzelf, de partner of de relatie) op empathische accuraatheid
   • het verband tussen emoties en empathische accuraatheid
   • de convergentie/divergentie van empathische accuraatheid doorheen een interactie

   Mijn onderzoek bestaat uit een combinatie van vragenlijsten, video-opnames van interacties tussen partners en de onderzoeksparadigma's van empathische accuraatheid.

   Academische bibliografie

   • Overzicht

    Contact

    

   Song ChaoChao Song

   Omschrijving

   Chao Song werkt onder supervisie van Prof. Alexis Dewaele en Prof. Ann Buysse en Prof. Weihong Zhang (laboratorium voor volksgezondheid en eerstelijnszorg). Zijn primaire focus ligt op de effecten van minderheidsstress op romantische relaties en geestelijke gezondheid bij holebi's, met name vanuit een intercultureel perspectief. 

   Academische bibliografie

   • Overzicht

    Contact

    

   Maarten Reynaertmaartenreynaert

   Omschrijving

   Momenteel werk ik als doctoraatsstudent aan het Family Solidarity 2.0 project. Mijn onderzoek richt zich op intergenerationele solidariteit in complexe gezinnen. Het doel is om een basis te leggen voor een nieuw juridisch en sociaal kader dat beter is aangepast aan de recente veranderingen in intergenerationele familiesolidariteit. Mijn rol in dit multidisciplinaire project is tweeledig.

   • Onderzoek naar de psychologische aspecten van familiesolidariteit in complexe gezinnen.
   • Faciliteren en managen van kwantitatieve data-analyse tussen de verschillende onderzoeksgroepen die bij dit project betrokken zijn.

   Praktijkassistenten

   Isabelle Deryckere

   Isabelle Deryckere

   Omschrijving

   Ik ben klinisch psycholoog met specialisatie in systemische therapie (Interactie Academie, Antwerpen) en in gestalttherapie (Instituut voor communicatie, Kortrijk). Naast mijn baan als praktijkassistent in de Masteropleiding Psychologie, werk ik met koppels en gezinnen in een psychotherapeutisch centrum (PTC Rustenburg ) en als zelfstandig psychotherapeut.

   Mijn vroegere werkervaringen situeerden zich in verschillende klinische settings: psychiatrie, revalidatie, (geestelijk) gehandicapten, internering, cardiale revalidatie, slachtofferhulp en onderwijs.

   dr. Katty Kochman

   OmschrijvingKatty.jpg

   Ik ben werkzaam als onderwijsassistent en assisteer bij de lessen Kwalitatieve data-analyse. Ik heb een masterdiploma behaald in Onderwijskunde en behaalde ook mijn doctoraat in Kust. Mijn interesse ligt in het veld van data-analyse en instructie-ontwerp. Ik werkte reeds mee aan verschillende interdisciplinaire onderzoeksprojecten binnen onderwerpen als motivatie, gamification en procesanalyse. Ik heb ook een actieve interesse in sociaal-culturele programma's en hun optimalisatie. Vóór mijn doctoraat werkte ik als supervisor binnen de LAUSD voor kinderen met gedragsmoeilijkheden.

   Academische bibliografie

    Contact

   Lut Daniëls

   OmschrijvingLut.jpg

   Ik ben werkzaam als klinisch psycholoog, jurist en opgeleid als bemiddelaar. Naast mijn functie als praktijkassistent, ben ik directeur van de abortuskliniek in Gent. Mijn eerdere werkervaringen situeren zich in verschillende settings: profitsector (HR), non-profitsector (psycholoog), advocaat, bemiddelaar, onderzoeker bij UGent en Hogeschool Gent en docent aan Hogeschool Gent.

    Contact

   Mieke Van Daele

   OmschrijvingbioMiekeUGent.JPG

   Ik ben aan het werk als systeemtherapeute en -supervisor. Ik ben begonnen in een kinderpsychiatrisch-instituut in Amsterdam (Paedologisch Instituut) als klinisch diagnosticus en behandelaar. Daar werkte ik ongeveer 10 jaar bij multiproblem gezinnen in het kader van Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen. Ik werd trainer binnen de Interactie Academie in Antwerpen vanaf 1999, werd uiteindelijk stafmedewerker in 2004 en werkt daar momenteel als trainer, psychotherapeut en supervisor.


   Ik werkte steeds met kinderen, ouders en hun families die leven in complexe omstandigheden en worden geconfronteerd met meerdere problemen. Als supervisor werk ik met individuen, trainingsgroepen en teams in zowel België als Nederland. Ik schreef artikelen over thema's als kindermishandeling, aspecten van methodische ouderbegeleiding, setting kwesties, en speelplezier in kindertherapie.

    Contact

    

   Inse Van Melkebekeinsevanmelckebeke

   Omschrijving

   Ik ben opgeleid als klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog, psychotherapeut en EMDR practitioner (voor zowel volwassenen als kinderen) en ben erkend supervisor in de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie.

   Binnen UGent werk ik als praktijkassistent in de masteropleiding binnen de vakgroep Relatie- en Gezinstherapie. Daarnaast werk ik als traumatherapeut in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het UZ Gent en als psychotherapeut in een groepspraktijk. Mijn bijzondere interesses gaan naar trauma (type 1 en 2, impact van trauma op het lichaam, hechting, ontwikkelingstrauma en in het bijzonder seksueel geweld, zowel daders als slachtoffers), trans-/gender-gerelateerde vragen, seksuologische problemen, de verbinding tussen de menselijke psyche en het lichaam en lichaamsgerichte psychotherapie. Daarnaast werk ik ook met jonge en jongvolwassen competitiegymnasten in verschillende clubs in Vlaanderen.

   Mijn werkervaringen omvatten reeds jarenlang steeds boeiende combinaties van therapeutisch werk en geven van vorming, opleiding en intervisie. Ik werkte 20 jaar ambulant met daders en slachtoffers van seksueel geweld, gaf seksuele en relationele vorming, sociale vaardigheidstraining, geef lezingen over trauma, dissociatie en seksualiteit en werkte mee aan een brochure voor steunfiguren van slachtoffers van seksueel geweld.

   Contact