Onderzoeksprojecten Family Lab

Huidige onderzoeksprojecten

Elke Relatie Telt

ERT.PNG

De studie "Iedere Relatie Telt" onderzoekt associaties tussen (minderheids)stress, coping en relationele uitkomsten. In deze studie hebben we gegevens verzameld over 5813 individuen en 594 koppels. We richten ons met name op het vergelijken van homo-koppels met hetero-koppels en op de rol van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Lees meer in het technisch rapport (inclusief samenvatting in het Nederlands).

Ugent Family Lab Koppelstudie (deel 2)

 UFLCS (deel2)

 

 

 

 

 

Het huidige onderzoek heeft tot doel zicht te krijgen op verschillende aspecten van relaties: de mate van tevredenheid in de relatie, meningsverschillen, onbegrip binnen koppels,... Concreet bestaat deze studie uit twee delen. Enerzijds zal aan u en uw partner gevraagd worden een aantal vragen over uw relatie, uzelf en uw algemeen welzijn te beantwoorden. Anderzijds omvat deze studie ook een observationeel gedeelte waarin wij u en uw partner zullen vragen om een gesprek te hebben met elkaar omtrent een onderwerp dat tot meningsverschillen leidt binnen de relatie. 

Wij voorzien een vergoeding ter waarde van 40 euro per koppel.

Ben je momenteel in een heteroseksuele relatie van minstens 5 jaar, zijn jullie beide ouder dan 30 jaar en spreken jullie vlot Nederlands? 

 

Klik dan hier voor meer info of stel je kandidaat via relatieonderzoek@ugent.be . 

 

Single Case Archive

SCA.PNG

 

The Single Case Archive werkt aan de opbouw van een databank waar we klinische gevalsstudies verzamelen.

 Meer informatie vind je hier .

 

 Elke relatie telt

ERT.PNG

 

'Elke relatie telt' is een onderzoek van de Universiteit Gent. Via dit onderzoek willen we meer te weten komen over intieme partnerrelaties. We zijn in het bijzonder op zoek naar holebi’s, hetero’s en transgenders die een partnerrelatie hebben, en die bereid zijn onze vragenlijst in te vullen. Maar ook singles kunnen deelnemen. Door dit onderzoek krijgen we inzicht in hoe relaties precies werken. Koppels die hulp nodig hebben, kunnen we zo beter helpen.

 Meer informatie vind je hier.

 

ACCOMPLISSH

 Accomplish.PNG

 

ACCOMPLISSH: ACcelerate CO-creation by setting up a Multi-actor PLatform for Impact from Social Sciences and Humanities

Een Europees project over co-creatie als methode (i.e., samenwerken met diverse stakeholders) om de impact van onderzoek binnen sociale en humane wetenschappen te vergroten.

 

Meer informatie vind je hier.

 

Mentally

Mentally.PNG

  

Mentally is een Europees project gericht op het versterken van beleid met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg.


Meer informatie vind je hier.

 

Fittif

  Logo FittiF

Families in transitie, transitie in Families: Een strategisch basisonderzoek naar de impact van maatschappelijke interventies binnen justitie, economie en onderwijs op de levenskwaliteit van families in transitie. 

Meer informatie vind je hier.


Afgelopen onderzoeksprojecten

 Parenthood Research

Goa project

 

Onderzoek naar Ouderschap:  Een empirisch en bio-ethische benadering van ouderschap na een medisch ondersteunde zwangerschap: een combinatie van een ethische en psychologische benadering om genetisch en sociaal ouderschap te begrijpen.

 

Meer informatie vind je hier


Sexpert

Logo Sexpert

 

Sexpert - Seksuele gezondheid in kaart: Een grootschalig kwantitatief onderzoeksproject omtrent de seksuele gezondheid van Vlamingen, Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen en holebi's.

Website Sexpert

 

IPOS

 Logo IPOS

IPOS - Onderzoek naar scheiding in Vlaanderen: Dit interdisciplinair onderzoeksproject exploreerde de optimalisatie van de verschillende scheidingstrajecten.

Website IPOS

 

UGent Family Lab Koppelstudie (deel 1)

 Logo Partneronderzoek

Voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek naar partnerrelaties is het 'Familylab' van de Universiteit Gent op zoek naar koppels en individuen in een relatie. In het kader van ons onderzoek vragen wij aan mensen om via vragenlijsten, dagboekjes of interviews over hun relatie te rapporteren. Soms vragen wij koppels of we hun communicatie mogen observeren. Dit alles gebeurt conform wetenschappelijke en ethische standaarden en dit enkel na goedkeuring door een (medisch) ethische commissie. 


Ben je ouder dan 18, heb je een vaste heteroseksuele relatie en wil je (al dan niet samen met jouw partner) graag meewerken aan één of meerdere van deze toekomstige studies? Stuur dan een e-mail naar ugentfamilylab@ugent.be.

Van zodra er een nieuwe studie start, word je gecontacteerd met de nodige specifieke informatie. Je beslist dan zelf of je wil deelnemen of niet.

 

Zwangerschapsstudie

Logo zwangerschapsstudie

Oproep: Studie bij zwangere koppels (< 3 m zwanger)
 
Zijn jullie zelf minder dan drie maanden zwanger of ken jij andere heteroseksuele koppels die minder dan drie maanden zwanger zijn? Willen jij en je partner meewerken aan een tweedelig onderzoek van de Universiteit Gent naar de beslissing om (opnieuw) moeder of vader te worden? Klik dan hier  
 
Deelname houdt in dat jullie beiden een vragenlijst van ongeveer 45 minuten invullen tijdens het eerste trimester van de zwangerschap en jullie een klein follow-up vragenlijstje invullen tijdens het tweede trimester van de zwangerschap.
 
Door mee te werken aan deze studie help jij ons om de hulpverlening aan zwangere koppels te verbeteren. We zijn hierbij specifiek op zoek naar zowel geplande als ongeplande zwangerschapservaringen!
Ter info: koppels waarbij beide partners deelnemen aan het volledige onderzoek, maken kans op het winnen van een cadeaubon ter waarde van 25 euro.
Voor meer informatie, mail  of surf naar zwangerschapsstudie