CV - Stefaan Van Damme

Coördinaten

Foto Stefaan Van Damme

Voornaam: Stefaan
Naam: Van Damme
Geboortedatum: 09/02/1976
Adres vakgroep: Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
Lokaalnummer: 130.044
Tel: ..32 (0)9 264 91 49
Fax: ..32 (0)9 264 64 89
Email: Stefaan.Vandamme@UGent.be

Onderzoeksgroep

Gedrag en Gezondheid
[Behaviour and Health]

Huidige activiteiten

Ik ben postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het FWO, en werkzaam in de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie. In 2004 heb ik mijn doctoraat afgerond, waarvoor ik fundamenteel onderzoek deed naar aandacht en hypervigilantie voor pijn. Mijn voornaamste interesse is de toepassing van (crossmodale) aandachtsmodellen en onderzoeksmethodes op het domein van pijn. Het doel van mijn huidige project, waarvoor ik een EFIC-Grünenthal beurs voor pijnonderzoek ontving, is onderzoeken of crossmodale mechanismen betrokken zijn bij het verwerken van pijn, en of de pijnervaring gemoduleerd kan worden door crossmodale aandachtsprocessen. Als lid van de onderzoeksgroep 'Gedrag en Gezondheid' (Prof. Dr. Geert Crombez) ben ik ook geïnteresseerd in klinisch onderzoek naar cognitief-gedragsmatige factoren die chronische lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid in stand houden. Ik ben ook verbonden aan de onderzoeksgroep 'Experimentele Psychopathologie' (Prof. Dr. Jan De Houwer), waardoor ik ook betrokken ben in onderzoek naar de automatische verwerking van en cognitieve vertekeningen naar affectieve informatie.

[I am a Research Fellow of the Fund for Scientific Research Flanders, working in the Department of Experimental-Clinical and Health Psychology at Ghent University in Belgium. In 2004 I completed my PhD which focussed on fundamental research to attention and hypervigilance to pain. My main interest is the application of (crossmodal) attention models and research methods to the field of pain. The aim of my current project, which has been awarded with an EFIC-Grünenthal Grant for pain research, is to investigate whether crossmodal mechanisms are involved in the processing of pain, and whether the experience of pain can be modified by crossmodal attention processes. Being a member of the research group 'Behaviour and Health' (Prof. Dr. Geert Crombez), I am also interested in clinical research to cognitive-behavioural factors maintaining chronic somatic complaints such as pain and fatigue. I am also associated with the research group 'Experimental Psychopathology' (Prof. Dr. Jan De Houwer), involving me in research to automatic processing of and cognitive biases to affective information.]

Expertise

Gezondheidspsychologie, pijn, vermoeidheid
[Health psychology, pain, fatigue]

Fundamenteel onderzoek naar aandacht en hypervigilantie voor pijn
[Fundamental research to attention and hypervigilance to pain]

Dienstverlening binnen de UGent

  • Coördinatie onderzoekslaboratorium Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
  • Lid Eerste Interventie Ploeg (EIP)
  • Lid werkgroep 'Scripties' i.o.v. Opleidingscommisie (2005)

Externe dienstverlening

  • Member 'Belgian Pain Society' (BPS): 2000-...
  • Member 'European Federation of IASP Chapters' (EFIC): 2000-...
  • Member 'International Association for the Study of Pain' (IASP): 2000-...
  • Member Research Institute 'Psychology & Health' (P&H): 2000-2004
  • Senior member 'Experimental Psychopathogy Research School' (EPS): 2005-...
  • Lezingen ten behoeve van beroepsgroepen

Interessante links