Advisory commissions

 • AAP-commissie
 • Beroepscommissie voor het curriculum
 • Commissie Facultair Onderzoeksfonds
 • Commissie Financiën en Personeel
 • Commissie Internationalisering
 • Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
 • Commissie Milieu en Welzijn
 • Commissie Nevenactiviteiten
 • Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
 • Curriculumcommissie
 • Doctoraatscommissie
 • Ethische Commissie Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Examencommissies per deliberatiepakket
 • Examencommissies per opleiding
 • Facultaire Bibliotheekcommissie
 • Faculteitsraad
 • Functie-evaluatiecommissie ATP
 • Opleidingscommissie Lerarenopleiding
 • Opleidingscommissie Pedagogische Wetenschappen
 • Opleidingscommissie Psychologie
 • Opleidingscommissie Sociaal Werk
 • Stuurgroep Onthaal
 • Stuurgroep PC-knooppunten
 • Stuurgroep Assessment Lab
 • ZAP-evaluatiecommissie