Corona

(16-03-2020) Raadpleeg regelmatig de laatste stand van zaken m.b.t. Corona maatregelen en ondersteuning.

     [ go to the English version ]

Het is uiterst belangrijk om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen omdat onze gezondheidszorg (de capaciteit van ziekenhuizen bijvoorbeeld) een plotse piek wellicht niet aankan. De verspreiding vertragen - en die piek vermijden - kunnen we door samenkomen van (grote) groepen mensen zoveel mogelijk te vermijden en om contacten tussen potentieel besmette en gezonde personen te beperken. De UGent volgt deze aanbevelingen strikt op en vertaalt ze in een aantal maatregelen.

De richtlijnen

Thuiswerk is de norm

Onderzoek verloopt 'contactloos'

Onderwijs verloopt volledig digitaal

Draag zorg voor jezelf