Herdenkingsavond prof. dr. Eric Broekaert (1951–2016)

(04-10-2017) De integratieve handelingsorthopedagogiek revisited: terugblik op de rijke loopbaan en belangrijkste realisaties van prof. dr. Eric Broekaert.

Ter nagedachtenis van een genereuze collega en inspirerende wetenschapper organiseert de vakgroep orthopedagogiek op dinsdagavond 10 oktober een mini-symposium met terugblik op de rijke loopbaan en belangrijkste realisaties van
prof. dr. Eric Broekaert. Ze doen dit aan de hand van een aantal lezingen van (inter)nationale sprekers en
videocompilaties die zijn werk in een actueel en internationaal perspectief plaatsen. Naar aanleiding van deze herdenking worden ook een Nederlandstalig boek en een special issue van het tijdschrift “Therapeutic Communities” voorgesteld die dieper ingaan en voortbouwen op de integratief-holistische benadering van de orthopedagogiek als handelingswetenschap door prof. Broekaert.