Winterlezing bij de Gentse Alumni Psychologie

(18-01-2019) Op dinsdag 17 december nodigen de Gentse Alumni Psychologie u graag uit voor een winterlezing door Johan Braeckman: 'Waarom ook experts zich vergissen'.

Experts kunnen zich vergissen, zoveel is duidelijk. De centrale vraag die prof. Braeckman in zijn voordracht behandelt is: hoe kunnen we dit begrijpen? Zijn er bepaalde cognitieve wetmatigheden die verklaren waarom mensen in het algemeen, en paradoxaal genoeg experts in het bijzonder, zo vaak en zo ogenschijnlijk snel en gemakkelijk op mentale dwaalsporen terechtkomen? In de voordracht worden verschillende suggesties besproken die het cognitieve falen van leken en experts helpen begrijpen, en voor een deel ook helpen voorkomen.

Meer info en inschrijven: http://www.gap-online.be/winterlezing