Waar moet ik op letten bij het afleggen van mijn eerste jaar? (studievoortgangsmaatregelen)

Studievoortgangsmaatregelen zijn maatregelen ontwikkeld om de studievoortgang van studenten te reguleren of te bewaken.

Het is belangrijk aan deze maatregelen te voldoen, en dus voldoende studievoortgang te boeken. Dit heeft namelijk gevolgen op wat je wel/niet mag volgend academiejaar, bijvoorbeeld het aantal studiepunten (SP) dat je mag opnemen.

Studievoortgangsmaatregelen zijn er op drie niveaus:

1. Facultaire GIT maatregelen: 30 SP regel

Zorg dat je op het einde van het academiejaar minstens 30 SP credits haalt (herexamens inbegrepen). Lukt dit niet en moet je na afloop van dit academiejaar nog 30 SP of meer van de 1e bachelor behalen?

Dan zijn dit de gevolgen voor je curriculum volgend academiejaar:

  • Je mag geen vakken van een hoger jaar opnemen (eerst 30 SP van de 1e bachelor halen).
  • Slaag je erin, na het 1e semester, de grens van 30 SP te halen? Dan mag je in het tweede semester vakken uit de 2e of 3e bachelor bij opnemen tot een totaal van maximum 60 SP. Let wel op indien je een bindende voorwaarde hebt (zie onder).

2. UGent-maatregelen: Bindende voorwaarde

De belangrijkste studievoortgangsmaatregel is de bindende voorwaarde.

Op het einde van een academiejaar (herexamens inbegrepen) moet je een studievoortgang hebben van minstens de helft van het totaal aantal opgenomen studiepunten (SP).

Lukt dit niet, dan wordt je een bindende voorwaarde opgelegd.

Concreet houdt dit in dat je bij je volgende inschrijving voor dezelfde opleiding minstens 75 % moet verwerven van de opgenomen studiepunten die behoren tot het eerste jaar bachelor Pedagogische wetenschappen of Psychologie. Haal je dit niet, dan wordt een herinschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd.

LET OP: Heb je, na een succesvol eerste semester, 30 SP van je 1e bachelor verworven? Wil je datzelfde academiejaar in het tweede semester nog vakken opnemen van 2e en/of 3e bachelor? Dan moet je voor die vakken uit 2e en/of 3e bachelor voor minstens de helft van de opgenomen SP slagen! Dus naast 75% van je 1e bachelorvakken, moet je ook slagen voor minstens 50% van je vakken uit 2e en/of 3e bachelor.

Meer weten? Lees alles over de studievoortgangsmaatregelen van UGent hier na.

3. Vlaams hoger onderwijs: Leerkrediet

Je kan je inschrijven voor vakken (bij de UGent) zolang je beschikt over voldoende leerkrediet. Indien je niet over voldoende leerkrediet beschikt, kan je inschrijving geweigerd worden. Lees alles over leerkrediet hier na. Ook je leerkredietsaldo berekenen, doe je via deze website.

Contact

Monitoraat
monitoraat.pp@UGent.be, tel. 09 264 6266

Het monitoraat vind je in de Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 100.003 (gelijkvloers, gang van de liften).