Hoeveel studiepunten (SP) mag ik opnemen?

Hoeveel studiepunten je mag opnemen is onder andere afhankelijk van of je nog vakken van 1e bachelor hebt.

Studenten met nog vakken uit het schakel- of voorbereidingsprogramma, wat ook soms 1e bachelor vakken zijn, vallen hier niet onder. Jullie klikken op de tweede optie.