Studenten zonder vakken van 1e bachelor (incl. schakel-en voorbereidingsstudenten)

Het aantal studiepunten dat je mag opnemen in je curriculum volgend academiejaar is afhankelijk van je studievoortgang dit academiejaar. Bereken je studievoortgang na afloop van het academiejaar (dus na de tweede zit). 

Heb je na afloop van dit academiejaar een studievoortgang van ...

 • Heb je na afloop van dit academiejaar een studievoortgang van ...

  • Minder dan 66%?

  > Je totale curriculum volgend jaar is maximum 60 SP.

  > Indien je studievoortgang onder de 50% is, heb je ook een bindende voorwaarde (zie onder)

  • Gelijk aan of meer dan 66% ?

  > Je mag meer dan 60 SP opnemen. Zorg dat je curriculum haalbaar blijft voor jezelf.

   

  *UITZONDERING:

  • Heb je nog voor max. 30 SP vakken uit je bachelor- programma

       WAARVAN

  • Nog max. 1 vak uit  de 1e bachelor

  Dan mag je wel vakken uit de master of aansluitend voorbereidingsprogramma opnemen.

  UGent-maatregelen: Bindende voorwaarde

  De belangrijkste studievoortgangsmaatregel is de bindende voorwaarde.

  Op het einde van een academiejaar (herexamens inbegrepen) moet je een studievoortgang hebben van minstens de helft van het totaal aantal opgenomen studiepunten (SP).

  Lukt dit niet, dan wordt je een bindende voorwaarde opgelegd.

  Concreet houdt dit in dat je bij je volgende inschrijving voor dezelfde opleiding minstens 50% moet verwerven van de opgenomen SP. Haal je dit niet, dan wordt een herinschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd.

  Kijk dit na onderaan je puntenbrief! Dit staat in het rood aangeduid.

 • 100% op een curriculum van minstens 60 SP en een totaalscore minstens 700?

> Je totale curriculum volgend jaar is maximum 90 SP.