Moet je na afloop van dit academiejaar nog 30 SP of meer van de 1e bachelor behalen?

Dan zijn dit de gevolgen voor je curriculum volgend academiejaar:

LET OP: Heb je een bindende voorwaarde voor je 1e bachelorvakken? Wil je datzelfde academiejaar in het tweede semester nog vakken opnemen van 2e en/of 3e bachelor? Dan moet je voor die vakken uit 2e en/of 3e bachelor voor de helft van de opgenomen SP slagen! Dus naast 75% van je 1e bachelorvakken, moet je ook slagen voor 50% van je vakken uit 2e en/of 3e bachelor.