Waar moet ik zeker voor slagen? (studievoortgangsmaatregelen)

Studievoortgangsmaatregelen zijn maatregelen ontwikkeld om de studievoortgang van studenten te reguleren of te bewaken.

Het is belangrijk aan deze maatregelen te voldoen, en dus voldoende studievoortgang te boeken. Dit heeft namelijk gevolgen op wat je wel/niet mag volgend academiejaar, bijvoorbeeld het aantal studiepunten (SP) je mag opnemen.

Studievoortgangsmaatregelen zijn er op drie niveaus:

1. Facultaire maatregelen: GIT-regels

Je curriculumgrootte volgend academiejaar is afhankelijk van je studievoortgang dit academiejaar.

2. UGent-maatregelen: Bindende voorwaarde

De belangrijkste studievoortgangsmaatregel is de bindende voorwaarde.

Op het einde van een academiejaar (herexamens inbegrepen) moet je een studievoortgang hebben van minstens de helft van het totaal aantal opgenomen studiepunten (SP).

Lukt dit niet, dan wordt je een bindende voorwaarde opgelegd.

Concreet houdt dit in dat je bij je volgende inschrijving voor dezelfde opleiding minstens 50% moet verwerven van de opgenomen SP. Haal je dit niet, dan wordt een herinschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd.

Kijk dit na onderaan je puntenbrief! Dit staat in het rood aangeduid.

3. Vlaams hoger onderwijs: Leerkrediet

Je kan je inschrijven voor vakken (bij de UGent) zolang je beschikt over voldoende leerkrediet. Indien je niet over voldoende leerkrediet beschikt, kan je inschrijving geweigerd worden. Lees alles over leerkrediet hier na. Ook je leerkredietsaldo berekenen, doe je via deze website.

Contact

Monitoraat
monitoraat.pp@UGent.be, tel. 09 264 6266

Het monitoraat vind je in de Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 100.003 (gelijkvloers, gang van de liften).