Masterproef

Reglementen, richtlijnen en formulieren

Psychologie

Pedagogische Wetenschappen

 • Masterproef reglement (lees dit eerst!)
 • Beoordelingsformulier bij de Masterproef, in Word (NL/EN) en pdf (NL/EN)
 • Beoordelingsformulier bij de verdediging, in Word (NL/EN) en pdf (NL/EN)

Sociaal Werk

 • Masterproef reglement (lees dit eerst!)
 • Beoordelingsformulier bij de Masterproef, in Word (NL/EN) en pdf (NL/EN)
 • Beoordelingsformulier bij de verdediging, in Word (NL/EN) en pdf (NL/EN)

Registreren van je masterproef in OASIS

Masterproef I / Onderzoeksseminarie: naam van de promotor registreren

 • Registreer uiterlijk op 22 april 2020 de naam van je promotor (niet van de eventuele copromotor of begeleider) in Oasis
 • Registreer GEEN titel of onderwerp

Masterproef II: definitieve titel, taal en promotor registreren

 • Studenten die willen én mogen deelnemen aan de bijkomende deliberatie van 7 februari 2020 moeten ten laatste op 9 december 2019 hun definitieve titel, taal en (co)promotor in Oasis registreren.
 • Wie in mei of augustus wil indienen, dient uiterlijk op 22 april 2020 de definitieve titel, taal en (co)promotor in Oasis te registreren. Het gaat wel degelijk om de naam van de (co)promotor, eventuele begeleiders moeten niet geregistreerd worden.

Ethiek

Het onderzoek dat in een masterproef wordt gerapporteerd beantwoordt aan de deontologische regels inzake wetenschappelijk onderzoek, zoals beschreven in het Algemeen Ethisch Protocol van de faculteit.

Plagiaat

Geassocieerde masterproeven

 • Een geassocieerde masterproef betekent dat twee of meer studenten voor hun masterproef nauw rond hetzelfde thema samenwerken. Geassocieerde masterproeven zijn aan strikte voorschriften gebonden. Raadpleeg het masterproefreglement van jouw opleiding.

Een masterproef in een andere taal

 • De faculteitsraad (beslissing 21/3/2012) geeft generiek de toelating om masterproef I en II in het Engels te schrijven. De student moet dit niet melden of aanvragen, maar wel aangeven in oasis.
 • Indien een andere taal dan het Nederlands of het Engels gewenst wordt, moet een gemotiveerde aanvraag gericht worden tot de faculteitsraad.
 • Bij een masterproef in een andere taal dan het Nederlands, is een Nederlandstalige samenvatting verplicht (art. 59 van het OER).
 • Een student in een Nederlandstalige opleiding kan nooit verplicht kan worden de masterproef in het Engels te maken. Studenten die de indruk hebben dat ze verplicht worden, dienen contact te nemen met de ombudspersoon.

Onderzoeksgerelateerde contracten

Van studenten die starten met de masterproef of met een onderzoeksproject wordt verwacht dat zij de 'éénzijdige verklaring' ondertekenen. Deze verklaring regelt de afspraken op het vlak van eigendoms- en auteursrecht met betrekking tot het onderzoek dat bijvoorbeeld in het kader van de masterproef wordt uitgevoerd. Print deze verklaring af in 2-voud, onderteken het en bezorg 1 exemplaar aan je promotor en 1 exemplaar aan de FDO.

Dat moet gebeuren voor de start van het onderzoek.
Voor de masterproef is dat op het moment dat de student een onderwerp toegewezen kreeg, en uiterlijk op 21 maart van dat jaar.
Wie niet van onderwerp en/of promotor verandert, hoeft dit geen twee keer in te dienen als de masterproef over twee of meerdere academiejaren gespreid wordt.

Je masterproef indienen

Verdediging

 • In de opleidingen pedagogische wetenschappen en sociaal werk is een verdediging verplicht. Die vindt doorgaans plaats tegen het einde van de ondervragingsperiode (respectievelijk eind januari, eind juni en eind augustus).

Feedback over je masterproef

 • De feedbackformulieren bij je Masterproef kun je raadplegen via de masterproef applicatie van de FDO.
 • Uiteraard kan je ook altijd feedback vragen bij je promotor en/of je begeleider.

Scriptieprijzen

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
Bart Vandecasteele
masterproef.PP@UGent.be, tel. 09 264 6360

Gerelateerde inhoud