Masterproef

Reglementen, richtlijnen en formulieren

Psychologie en educatieve manaba in de gedragswetenschappen, afstudeerrichting Psychologie

Pedagogische Wetenschappen en educatieve manaba in de gedragswetenschappen, afstudeerrichting Pedagogische Wetenschappen

 • Masterproefreglement (lees dit eerst!)
 • Beoordelingsformulier bij de Masterproef, in Word (NL)
 • Beoordelingsformulier bij de verdediging, in Word (NL)

Sociaal Werk

 • Masterproefreglement (lees dit eerst!)
 • Beoordelingsformulier bij de Masterproef, in Word (NL)
 • Beoordelingsformulier bij de verdediging, in Word (NL)

Educatieve master

 • Educatieve master-na-bachelor

Hier geldt het masterproefreglement van de domeinfaculteit.

 • Educatieve master-na-master in de gedragswetenschappen

Hier geldt het masterproefreglement van de andere masteropleidingen van de faculteit (zie hierboven), met andere woorden:

Voor de afstudeerrichting Psychologie geldt dat van de Psychologie

Voor de afstudeerrichting Pedagogische Wetenschappen geldt dat van de Pedagogische Wetenschappen.

 • Verkorte educatieve masteropleidingen

De handleiding en de beoordelingsdocumenten van de verkorte educatieve masterproef van 9 studiepunten staan op Ufora (H002244)

Registreren van je masterproef in OASIS

Masterproef I / Onderzoeksseminarie: naam van de promotor registreren

 • Registreer uiterlijk op 19 april 2023 de naam van je promotor (niet van de eventuele copromotor of begeleider) in Oasis. Er wordt via mail gecommuniceerd vanaf welk moment registreren mogelijk is (maart).
 • Registreer GEEN titel, taal of onderwerp.

Masterproef (II): definitieve titel, taal en promotor registreren

Registreer uiterlijk op 19 april 2023 de naam van de promotor (en copromotor), de taal en de titel van de masterproef in OasisEr wordt via mail gecommuniceerd vanaf welk moment registreren mogelijk is (maart).

Studenten die de masterproef in januari 2023 willen indienen, moeten dit ten laatste op vrijdag 2 december 2022 in Oasis registreren. Er wordt via mail gecommuniceerd vanaf welk moment registreren mogelijk is.

Een door de faculteitsraad goedgekeurde titel kan nog gewijzigd worden met het oog op de tweedekansexamenperiode tot en met vrijdag 23 juni 2023.

Het wijzigen van de titel gebeurt met toestemming van de promotor. Mail de aangepaste titel, met de goedkeuring door de promotor, naar masterproef.pp@ugent.be

Je masterproef indienen

  Paper voor Masterproef I / Onderzoeksseminarie / Onderzoeksvaardigheden

  De paper voor Masterproef I / Onderzoekseminarie / Onderzoeksvaardigheden wordt enkel digitaal opgeladen op Ufora, via de site "Opladen masterproefdocumenten faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - HX00038". Er wordt geen papieren versie meer ingediend. Gebruik bij voorkeur een huisstijl sjabloon voor je titelpagina. 
  De precieze procedure om via Ufora in te dienen, vind je hier.

  • Indiendatum opleiding Psychologie: ten laatste op 25 mei 2023 (eerste kans) of ten laatste op 17 augustus 2023 (tweede kans).
  • Indiendatum opleidingen Pedagogische wetenschappen en Sociaal werk: ten laatste op 25 mei 2023 of anders afgesproken met de promotor (eerste kans), ten laatste op 17 augustus 2023 of anders afgesproken met de promotor (tweede kans).

  Masterproef II en (verkorte) educatieve masterproef

  1. Elektronische versie maken

  De elektronische versie van je masterproef is in pdf, Foxit PhantomPDF op Athena kan je desgewenst gebruiken om verschillende pdf's (titelblad, eigenlijke masterproef, eventuele bijlagen…) tot één pdf samen te voegen in functie van het opladen via Ufora.

  Die bevat altijd:

  • Titelpagina gemaakt met de juiste sjablonen.
  • Indien de student en de promotor dat zinvol vinden, mag er een Corona Preambule (lees: een Corona Verklaring Vooraf) aan de masterproef toegevoegd worden. In die Corona Verklaring Vooraf kan men aangeven welke invloed de crisissituatie op het uitwerken/afwerken van de masterproef heeft gehad (bijv. een kleiner sample, andere vormen van dataverzameling, ...) én welke ingrepen er werden uitgevoerd om een kwaliteitsvol alternatief voor mogelijke hindernissen te voorzien. Deze preambule komt vóór het abstract of de samenvatting.
  • Abstract of samenvatting van de masterproef (max 1 pag.) zit in de masterproef zelf.
  • Samenvatting in het Nederlands indien het om een anderstalige masterproef gaat

  2. Online bevraging over de begeleiding bij de masterproef invullen

  3. Opladen masterproef in Ufora

  Laad de masterproef op in Ufora, via de site "Opladen masterproefdocumenten faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - HX00038". De precieze procedure om via Ufora in te dienen, vind je hier.

  Studenten uit de opleiding Psychologie vullen ook nog een formulier Proces masterproef in, en laten dit elektronisch ondertekenen door de promotor (bijvoorbeeld met met een mail voor akkoord van de promotor). Dit geheel wordt eveneens opgeladen als bijlage in Ufora.

  4. Deadlines opladen

  Deadlines voor het opladen van de elektronische versie van de noodzakelijke documenten en het invullen van de bevraging over de begeleiding:

  Opleiding

  1e examenperiode

  2e examenperiode

  Master Psychologie

  Educatieve ManaBa in de Gedragswetenschappen, afstudeerrichting psychologie

  19 januari 2023

  of 25 mei 2023

  17 augustus 2023

  Master Pedagogische wetenschappen

  Master Sociaal werk

  Educatieve ManaBa in de Gedragswetenschappen, afstudeerrichting
  pedagogische wetenschappen

  19 januari 2023

  of 25 mei 2023

  17 augustus 2023

  Verkorte Educatieve master

  19 januari 2023

  of 12 juni 2023

  21 augustus 2023

  Ethiek

   

  Het onderzoek dat in een masterproef wordt gerapporteerd beantwoordt aan de deontologische regels inzake wetenschappelijk onderzoek, zoals beschreven in het Algemeen Ethisch Protocol van de faculteit.

  Plagiaat

  Geassocieerde masterproeven

  • Een geassocieerde masterproef betekent dat twee of meer studenten voor hun masterproef nauw rond hetzelfde thema samenwerken. Geassocieerde masterproeven zijn aan strikte voorschriften gebonden. Raadpleeg het masterproefreglement van jouw opleiding.

  Een masterproef in een andere taal

  • De faculteitsraad (beslissing 21/3/2012) geeft generiek de toelating om masterproef I en II in het Engels te schrijven. De student moet dit niet melden of aanvragen, maar wel aangeven in oasis.
  • Indien een andere taal dan het Nederlands of het Engels gewenst wordt, moet een gemotiveerde aanvraag gericht worden tot de faculteitsraad, behalve in de verkorte educatieve master. Daar kunnen ook andere talen gekozen worden zonder hiervoor een gemotiveerde aanvraag te moeten doen.
  • Bij een masterproef in een andere taal dan het Nederlands, is een Nederlandstalige samenvatting verplicht (art. 59 van het OER).
  • Een student in een Nederlandstalige opleiding kan nooit verplicht kan worden de masterproef in het Engels te maken. Studenten die de indruk hebben dat ze verplicht worden, dienen contact te nemen met de ombudspersoon.

  Onderzoeksgerelateerde contracten

  Van studenten die starten met de masterproef of met een onderzoeksproject wordt verwacht dat zij de 'éénzijdige verklaring' ondertekenen. Deze verklaring regelt de afspraken op het vlak van eigendoms- en auteursrecht met betrekking tot het onderzoek dat bijvoorbeeld in het kader van de masterproef wordt uitgevoerd. Print deze verklaring af in 2-voud, onderteken het en bezorg 1 exemplaar aan je promotor en 1 exemplaar aan de FDO.

  Doe dat bij voorkeur elektronisch, door het ondertekende exemplaar te scannen en te mailen naar je promotor EN naar je opleiding: psychologie.pp@ugent.be, pedawet.pp@ugent.be, sociaalwerk.pp@ugent.be of .

  Dat moet gebeuren voor de start van het onderzoek.
  Voor de masterproef is dat op het moment dat de student een onderwerp toegewezen kreeg, en uiterlijk op 21 maart van dat jaar.
  Wie niet van onderwerp en/of promotor verandert, hoeft dit geen twee keer in te dienen als de masterproef over twee of meerdere academiejaren gespreid wordt.

  Verdediging

  • In de opleidingen Pedagogische wetenschappen en Sociaal werk is een verdediging verplicht. Die vindt doorgaans plaats tegen het einde van de ondervragingsperiode (respectievelijk de week van 30 januari 2023, tussen 14 en 30 juni 2023, en tussen 28 augustus en 8 september 2023). Uitzonderlijk kunnen verdedigingen ook buiten deze periodes gepland worden.
  • De exacte datum en modaliteit van de verdediging worden meegedeeld nadat de studenten ingediend hebben.

  Feedback over je masterproef

  • De feedbackformulieren bij je Masterproef kan je raadplegen na de bekendmaking van de resultaten, via de masterproef applicatie van de FDO. Voor de verkorte educatieve master is dat via de Uforasite van de verkorte educatieve masterproef.
  • Uiteraard kan je ook altijd feedback vragen bij je promotor en/of je begeleider.

  Scriptieprijzen

  Contact

  Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
  Bart Vandecasteele
  masterproef.PP@UGent.be, tel. 09 264 6360

  Gerelateerde inhoud